Diensten

Ons kantoor heeft een brede praktijk met diensten op diverse gebieden.
Wij kiezen daar bewust voor, omdat bij advisering vaak kennis van meerdere gebieden tegelijkertijd nodig is.

Hieronder vindt u de diensten die Notaris Boon aanbiedt:

Wonen
- levering;
- hypotheek;
- koopovereenkomst;
- (splitsing in) appartementen;
- vereniging van eigenaars;
- nieuwbouw / project-ontwikkeling
- erfpacht / opstalrechten;
- erfdienstbaarheden

Familie
- samenlevingsovereenkomsten;
- testamenten;
- huwelijkse voorwaarden;
- partnerschapsvoorwaarden;
- verklaring van erfrecht;
- afwikkeling erfenis;
- aangifte erfbelasting;
- boedelverdeling;
- schenking;
- estate planning
  (schenkings- en successieplanning)
- levenstestament
- expats

Bedrijf
- oprichting B.V.
- overdracht aandelen;
- statutenwijziging;
- uitgifte aandelen (emissie);
- kapitaalsvermindering (afstempeling)
- certificering aandelen
  (stichting administratiekantoor);
- fusie / splitsing;
- firma, coöperatie, maatschap-
  contracten;
- overname onderneming;

Vereniging/stichting
- oprichting vereniging / stichting;
- statutenwijziging
- opstellen huishoudelijk reglement
- fusie vereniging /stichting