Nieuws

Kan je een kind onterven

Vaak hoor ik iemand zeggen: "Een kind kan je niet onterven". Maar die uitspraak is niet juist. Een ouder kan een testament opmaken waarin hij/zij een kind onterfd.
Geplaatst op: 09 JUN 2019

Lees meer »

Samenlevingscontract en geregistreerd partnerschap. Let op de verschillen

Als ik cliënten vraag wat voor relatie ze hebben worden samenwonen met samenlevingscontract en met een geregistreerd partnerschap regelmatig door elkaar gehaald. Let op, er zijn wel een aantal grote verschillen tussen beide.
Geplaatst op: 10 MEI 2019

Lees meer »

UBO-register per januari 2020

Een wetsvoorstel dat momenteel in behandeling is bij de Tweede Kamer, is van groot belang voor eigenaren en bestuurders van vennootschappen, verenigingen en stichtingen. Het gaat om het wetsvoorstel UBO-register, dat per januari 2020 in werking zal treden.
Geplaatst op: 14 APR 2019

Lees meer »

Levenstestament

Al enige tijd is het mogelijk om een levenstestament op te maken. Eigenlijk is een levenstestament een zeer uitgebreide volmacht, waarin verschillende onderwerpen zijn geregeld, op privé, zakelijk en/of medisch gebied. Het belangrijkste bij het aanwijzen van gemachtigde(n) is dat je veel vertrouwen hebt dat deze personen je belangen goed waarnemen.
Geplaatst op: 13 MRT 2019

Lees meer »

Dubbel jubelen door kruislings te schenken

De mogelijkheid om voor de eigen woning te schenken haalde laatst De Telegraaf onder de kop “Rijke ouders omzeilen belasting met truc”. In het blad ‘Arts en Auto’ stond namelijk een opvallende advertentie met een oproep aan mensen die nogmaals een ‘jubelton’ wilde schenken.
Geplaatst op: 18 FEB 2019

Lees meer »

Geeft een WhatsApp bericht een geldige aanvaarding van de verkoop van een woning?

De Rechtbank Limburg moet de vraag beantwoorden of in deze zaak met het WhatsApp-bericht van de verkoper sprake is van een schriftelijke koopovereenkomst. De rechtbank geeft de koper in de zaak ongelijk.
Geplaatst op: 23 JAN 2019

Lees meer »

Kan Blockchain het Kadaster en de notaris vervangen?

“Blockchain” is de technologie achter de Bitcoin en is bedoeld om als onafhankelijk netwerk transacties vast te leggen die niet achteraf gemanipuleerd kunnen worden. De vraag is of met deze Blockchain-technologie het Kadaster en de notaris kan worden vervangen.
Geplaatst op: 09 DEC 2018

Lees meer »

Kan verkoper van een koop afzien, doordat hij een koopakte niet tekent?

Sinds een aantal jaren wordt een particuliere koper van een woning extra beschermd door de wet. Daarin is bepaald dat een koop alleen met een schriftelijke overeenkomst gesloten kan worden. Dus alleen een mondelinge afspraak is niet voldoende.
Geplaatst op: 08 NOV 2018

Lees meer »

AirBnB verhuur van slaapkamer aan toeristen verboden

Het beeld is waarschijnlijk bekend: Meerdere keren per week toeristen in de straat die met ratelende rolkoffertjes komen en gaan naar hun AirBnB appartement. Gemeentes proberen met een maximaal aantal dagen verhuur deze verhuur te reguleren. Zeker in de grote steden blijft deze verhuur een doorn in het oog van omwonenden.
Geplaatst op: 14 OKT 2018

Lees meer »

8 Redenen om toch een testament te maken

Sinds 2003 is in het erfrecht geregeld dat bij iemands overlijden het bezit overgaat naar de langstlevende echtgenoot en dat de kinderen hun erfdeel niet direct kunnen opeisen. Dit geldt alleen niet voor alle gevallen. Hieronder noem ik 8 situaties waarin het verstandig of zelf noodzakelijk is om een testament op te maken.
Geplaatst op: 17 SEPT 2018

Lees meer »

Juristentaal

Afgelopen mei presenteerde taalwetenschappers van de Universiteit Utrecht een onderzoek. De conclusie van dat onderzoek was dat hypotheekakten behoren tot de moeilijkste teksten in het Nederlandse taalgebied.
Geplaatst op: 11 JUL 2018

Lees meer »

Voorzichtig handelen bij aanvaarden van een erfenis

Wanneer je niet zeker weet of een erfenis die je krijgt een positief saldo heeft dan moet je voorzichtig te werk gaan.
Geplaatst op: 20 JUN 2018

Lees meer »

Nog niets erven en toch erfbelasting betalen?

De meeste mensen die een partner en kinderen hebben willen het zo regelen dat bij hun overlijden hun gehele bezit eerst door hun partner wordt verkregen. Als die langstlevende partner vervolgens overlijdt moet wat er dan nog over is naar hun kinderen vererven.
Geplaatst op: 25 MEI 2018

Lees meer »

Steeds meer starters hebben ouders nodig voor aankoop eigen woning

Uit recent marktonderzoek blijkt dat steeds vaker ouders moeten bijspringen wanneer starters een eigen woning gaan aankopen.
Geplaatst op: 28 APR 2018

Lees meer »

Kan je vertegenwoordiging door een bestuurder beperken?

Wanneer een rechtspersoon (bijv. een vereniging, stichting, B.V.of N.V.) contracten sluit dan zullen er altijd personen moeten zijn die voor die rechtspersoon het contract ondertekenen. Dat ondertekenen zal meestal gebeuren door een bestuurder die officieel is aangewezen om de rechtspersoon te vertegenwoordigen. Kan je deze bevoegdheid beperken?
Geplaatst op: 29 MRT 2018

Lees meer »

Heeft mijn ex recht op een deel van mijn erfenis?

Als je gehuwd bent (in gemeenschap van goederen) en er vindt een echtscheiding plaats, dan moet het gehele bezit 50/50 worden verdeeld. Dit geldt (in principe) ook wanneer één van de echtgenoten een erfenis van zijn of haar familie heeft gekregen.
Geplaatst op: 02 FEB 2018

Lees meer »

Huwelijkse voorwaarden niet standaard in de wet opgenomen

Afgelopen week las ik in een paar nieuwsoverzichten over veranderingen in het nieuwe jaar: “Per 1 januari 2018 zijn huwelijkse voorwaarden standaard in de wet opgenomen”. Maar dat is onjuist.
Geplaatst op: 02 JAN 2018

Lees meer »

Ondernemers, denk nog steeds aan het maken van huwelijkse voorwaarden

Per 1 januari 2018 treedt een nieuwe wet over huwelijk in werking. Ik hoor wel eens iemand zeggen dat daardoor huwelijkse voorwaarden in de wet geregeld zijn, maar dat klopt niet.
Geplaatst op: 03 DEC 2017

Lees meer »

Over je graf heen regeren

Bij het maken van dat testament wordt letterlijk over het graf heen geregeerd, omdat je vastlegt wat er met je vermogen moet gebeuren na je overlijden.
Geplaatst op: 08 NOV 2017

Lees meer »

Levenstestament

Al enige tijd is het mogelijk om een levenstestament op te maken. Zoals de naam al aangeeft is het verschil met een gewoon testament dat je in een levenstestament zaken kunt regelen die al van belang zijn tijdens het leven.
Geplaatst op: 06 OKT 2017

Lees meer »

Kunnen computernetwerken de taak van de notaris overnemen?

Tegenwoordig wordt veel gesproken over computers die in de toekomst veel van het werk zullen overnemen. Zo wordt er ook onderzoek gedaan of computernetwerken (“blockchain”) het werk van de notaris kunnen overnemen.
Geplaatst op: 04 SEPT 2017

Lees meer »

Check goed oude testamenten

In dit artikel doe ik een oproep aan personen die zelf (of van wie de ouders) een testament hebben opgemaakt in de jaren ’70 of ’80. Meestal zijn het korte testamenten van 2 of 3 bladzijden lang. Ik raad die mensen aan om dat testament nog eens goed te laten bekijken.
Geplaatst op: 04 JUL 2017

Lees meer »

Centraal (digitaal) aandeelhoudersregister en UBO-register

Twee wetsvoorstellen die momenteel in behandeling zijn, zijn van belang voor eigenaren en bestuurders van vennootschappen, verenigingen en stichtingen. Het gaat om het wetsvoorstel Centraal Aandeelhoudersregister (CAHR) en het wetsvoorstel UBO-register.
Geplaatst op: 08 JUN 2017

Lees meer »

Gemeenschap van goederen niet langer standaard (II)

Een andere belangrijke wijziging door de nieuwe wet is, dat echtgenoten die na 1 januari 2018 trouwen en tijdens hun huwelijk een schenking of erfenis verkrijgen, dat die schenking of erfenis privé blijft.
Geplaatst op: 14 MEI 2017

Lees meer »

Gemeenschap van goederen niet langer standaard (I)

Die wet zal in werking treden per 1 januari 2018 en wijzigt de wettelijke regels voor mensen die na die datum gaan trouwen. Nu is het nog zo dat wanneer je trouwt zonder vooraf huwelijkse voorwaarden te maken, dat er géén privé vermogen is, zodat alle bezittingen en schulden van de echtgenoten gezamenlijke bezittingen en schulden zijn.
Geplaatst op: 20 APR 2017

Lees meer »

Turboliquidatie van vereniging, stichting of vennootschap

Wanneer een vereniging, stichting of vennootschap geen functie meer heeft, hoe kan je die dan beëindigen en waar moet je dan op letten?
Geplaatst op: 18 MRT 2017

Lees meer »

WOZ waarde en erfbelasting

Op dit moment is waarschijnlijk de WOZ waarde van uw woning voor het nieuwe jaar vastgesteld en zal de WOZ beschikking binnenkort aan u worden toegezonden. De WOZ waarde wordt ook verplicht gebruikt voor de waardeopgave van de eigen woning voor de erfbelasting.
Geplaatst op: 22 FEB 2017

Lees meer »

Notaris mag Facebook vrienden hebben

Een notaris moet zijn werk onafhankelijk uitoefenen en de belangen van de betrokken partijen op een onpartijdige wijze behartigen. Dat is een van de beroepsregels waar notarissen zich aan moeten houden.
Geplaatst op: 25 JAN 2017

Lees meer »

Reparatie papieren schenking

In deze december maand worden traditiegetrouw de nodige schenkingen gedaan. Maar naast schenkingen van een geldbedrag is het ook mogelijk om een “schenking op papier” te doen.
Geplaatst op: 21 DEC 2016

Lees meer »

Schenking ton weer terug, maar soms actie nodig in 2016

Per 2017 komt de belastingvrije schenking van maximaal euro 100.000 weer terug. Maar dit geldt niet voor iedereen. Voor sommigen die al een (verhoogde) schenking hebben gehad is die kans voorbij. Voor anderen kan het slim zijn om nog vóór eind 2016 een schenking te ontvangen.
Geplaatst op: 19 NOV 2016

Lees meer »

Erf ik bij overlijden van mijn partner?

Als ik samenwoners vraag: “Hebben jullie iets geregeld voor het geval één van jullie beiden overlijdt?“ krijg ik regelmatig de vraag terug: “Maar dat is tegenwoordig toch in de Wet geregeld?”.
Geplaatst op: 21 OKT 2016

Lees meer »

Tips om belasting op spaarvermogen te voorkomen

Tijdens afgelopen Prinsjesdag heeft het kabinet weer nieuwe maatregelen aangekondigd voor 1 januari 2017. Daarbij is niet verder meer gesproken over de “vermogensrendementsheffing” of “Box 3”-belasting.
Geplaatst op: 23 SEPT 2016

Lees meer »

Voorzichtig handelen bij aanvaarden van een erfenis

Wanneer je niet zeker weet of een erfenis die je krijgt een positief saldo heeft dan moet je voorzichtig te werk gaan.
Geplaatst op: 25 AUG 2016

Lees meer »

Volgens testament 11-jarig zoontje enig erfgenaam

Het is verstandig om een testament te laten aanpassen, vooral bij grote gebeurtenissen, zoals de geboorte van een kind, zo blijkt uit de volgende uitspraak van Hof Den Haag.
Geplaatst op: 15 JUL 2016

Lees meer »

Schenking aan “kinderen”

Wanneer ouders een schenking doen aan een kind, dan kun je een bedrag per jaar vrij van schenkbelasting geven. Voor een schenking in 2016 is dat € 5.304 per kind. Maar wie rekent de belastingdienst tot die kinderen?
Geplaatst op: 26 JUN 2016

Lees meer »

Maatregelen tegen faillissementsfraude

Bij een faillissement van een onderneming met een frauderende bestuurder, treft de curator over het algemeen een lege boedel aan (of een boedel met alleen maar schulden). In die gevallen zal er geen administratie zijn bijgehouden, zodat ook niet is na te gaan waar de bezittingen van de onderneming naartoe zijn gesluisd.
Geplaatst op: 22 MEI 2016

Lees meer »

Beperking wettelijke gemeenschap van goederen

Op 19 april 2016 heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen om de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken. Dat voor de toekomst betekenen dat na het sluiten van een huwelijk niet automatisch alle bezittingen en schulden gezamenlijk zijn.
Geplaatst op: 20 APR 2016

Lees meer »

Box 3 heffing mogelijk strijdig met grondrechten

Een particulier is een aantal jaren geleden tegen de Staatsecretaris van Financiën een procedure gestart om de Box 3 heffing aan te vechten. Inmiddels is deze belastingzaak bij de Hoge Raad terecht gekomen.
Geplaatst op: 17 FEB 2016

Lees meer »

Ex-partner grijpt naast miljoenenprijs

In januari 2015 was de Postcode Kanjer van 2,1 miljoen euro gevallen op een lot gekocht door een vrouw in Amsterdam. De euforie duurde niet heel lang, omdat zij een dagvaarding kreeg van haar ex-echtgenoot die de helft van deze miljoenenprijs opeiste.
Geplaatst op: 26 JAN 2016

Lees meer »

Goed het nieuwe jaar in

Allereerst wil ik iedereen een goed, gezond en voorspoedig 2016 wensen. Uiteraard is het met de jaarwisseling een tijd om alvast vooruit te blikken. Wat gaat 2016 voor ons brengen?
Geplaatst op: 06 JAN 2016

Lees meer »

Schenking eigen woning mag gespreid worden over 3 jaar

In het nieuwe Belastingplan 2016 was al aangekondigd dat per 1 januari 2017 de belastingvrije schenking van maximaal 100.000 zou terugkomen. Nu is er een aanvulling gekomen dat deze vrijstelling over 3 aansluitende kalenderjaren mag worden gespreid.
Geplaatst op: 10 DEC 2015

Lees meer »

Erfenis planning alleen voor de rijken?

In april dit jaar deed ik in deze column al een de oproep om oude testamenten eens goed te laten checken. Meestal zijn het korte testamenten die maar 2 of 3 bladzijden lang zijn. Met aanpassing daarvan kan je een hoop erfbelasting besparen.
Geplaatst op: 06 NOV 2015

Lees meer »

Familiebank-lening

Regelmatig heb ik mensen bij mij aan tafel die mij vragen wat je allemaal moet regelen als er binnen de familie geld wordt geleend. Dit lenen binnen de familie wordt ook wel een Familiebank genoemd. Voordeel van de Familiebank is dat de geldgever een mooi
Geplaatst op: 10 OKT 2015

Lees meer »

Ben je aansprakelijk voor de schulden van de overledene als je de familiefoto's meeneemt ?

In Nederland is het zo geregeld in de wet dat als je een erfenis zuiver aanvaardt, je ook met je eigen vermogen aansprakelijk wordt voor de schulden van de overledene. Had hij of zij dus veel openstaande rekeningen, dan zullen de schuldeisers zich bij jo
Geplaatst op: 05 SEPT 2015

Lees meer »

Familie-Statuut

Ieder familiebedrijf heeft zijn eigen kernwaarden, regels en gebruiken. Veel van die kernwaarden en gebruiken zijn in de loop van meerdere generaties ontstaan, maar het zijn meestal ongeschreven regels en gebruiken.
Geplaatst op: 21 JUN 2015

Lees meer »

Expositie van Opmerkelijke Nalatenschap

Een opmerkelijke nalatenschap staat komend Pinksterweekeinde centraal tijdens een expositie in de kantoorruimtes van het Lissese Advocatenkantoor Dekker / Notariskantoor Boon aan de Heereweg. Het gaat om een selectie uit de vele honderden schilderijen
Geplaatst op: 13 MEI 2015

Lees meer »

Check goed uw oudere testamenten

In dit artikel doe ik een oproep aan personen die zelf (of van wie de ouders) een testament hebben opgemaakt in de jaren ’70 of ’80. Meestal zijn het korte testamenten van 2 of 3 bladzijden lang. Ik raad aan om dat testament goed te laten bekijken.
Geplaatst op: 29 APR 2015

Lees meer »

Vennoot van firma aansprakelijk voor oude schulden?

De vraag die al jaren speelt is of een nieuwe vennoot ook mede-aansprakelijk is voor de schulden die al bestonden voordat hij toetrad in de firma. Dit zijn dus schulden die zijn ontstaan toen hij nog niet het mede-beheer voerde over de firma.
Geplaatst op: 12 APR 2015

Lees meer »

Energielabel verplicht voor alle gebouwen?

Sinds 1 januari 2015 zijn er nieuwe regels ingegaan voor het energielabel voor gebouwen. Alle eigenaren die een woning of een ander gebouw verkopen of verhuren, zijn nu verplicht om bij de verkoop of verhuur een definitief energielabel te overhandigen aan
Geplaatst op: 12 MRT 2015

Lees meer »

Levenstestament

Al enige tijd is het mogelijk om een levenstestament op te maken. Zoals de naam al aangeeft is het verschil met een gewoon testament dat je in een levenstestament zaken kunt regelen die al van belang zijn tijdens het leven.
Geplaatst op: 04 FEB 2015

Lees meer »

Goed het nieuwe jaar in

Na jaren van economische teruggang en op z’n best een pas op de plaats zijn er nu toch duidelijke tekenen dat de economische groei doorzet en versnelt. De prognose voor Nederland is een groei met 1,5%.
Geplaatst op: 02 JAN 2015

Lees meer »

Krijg ik hypotheek of geef ik hypotheek?

Wanneer je een lening bij de bank afsluit voor je woning, zegt iedereen: ”Ik heb net een hypotheek gekregen van de bank”, maar is dat ook zo?
Geplaatst op: 12 DEC 2014

Lees meer »

Meer duidelijkheid van staatsecretaris over nieuwbouw

Staatsecretaris Wiebes heeft eind oktober meer duidelijkheid gegeven over nieuwbouw. Daarbij gaat het ten eerste om een schenkingsregeling bij nieuwbouw en ten tweede om de regeling over hypotheekrenteaftrek voor nieuwbouw.
Geplaatst op: 15 NOV 2014

Lees meer »

Laatste kans dit jaar om nog grote schenking van maximaal euro 100.000 te doen

Aan het einde van dit jaar eindigt de mogelijkheid om tot maximaal een ton belasting vrij te schenken. Minister Stef Blok heeft inmiddels al aangegeven dat hij deze maatregel om de woningmarkt te stimuleren niet gaat verlengen naar volgend jaar.
Geplaatst op: 01 NOV 2014

Lees meer »

Veel winst te behalen met vernieuwing van testamenten

Regelmatig kom ik testamenten tegen die al heel wat jaren geleden zijn opgemaakt. Vaak zijn dat testamenten die zijn opgemaakt in de tijd dat het eerste huis werd gekocht of toen de kinderen nog jong waren en er een voogd werd aangewezen.
Geplaatst op: 30 SEPT 2014

Lees meer »

Informatieavond Schenken en Nalaten aan Goede Doelen op maandag 26 mei a.s. Kasteel Keukenhof

De belastingregels mbt schenkingen zijn afgelopen jaren behoorlijk aangepast. Zowel particulieren als bedrijven kunnen een veel hoger bedrag van de belasting aftrekken als zij schenken aan een ANBI.
Geplaatst op: 22 MEI 2014

Lees meer »

Aandeelhoudersovereenkomst: Wanneer moment om af te sluiten?

Als je als ondernemer nieuwe activiteiten opstart en dat samen met andere zakenpartners doet zijn er veel actiepunten om bij stil te staan. Hoe zijn de verhoudingen tussen de aandeelhouders geregeld?
Geplaatst op: 30 APR 2014

Lees meer »

Doorgeven aan Belastingdienst lening eigen woning bij familie, bedrijf of buitenlandse bank

Om hypotheekrenteaftrek te behouden over een lening die na 1 januari 2013 is afgesloten bij een buitenlandse bank, een BV of bij een familielid, moet tijdig via een formulier opgave worden gedaan bij de belastingdienst.
Geplaatst op: 09 MRT 2014

Lees meer »

Extra voorwaarden sinds 1 januari 2014 voor Goede Doel instellingen (ANBI)

Per 1 januari 2014 heeft de belastingdienst extra voorwaarden gesteld om geaccepteerd te worden en/of te blijven als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Geplaatst op: 26 JAN 2014

Lees meer »

Onderscheid particulier en ondernemer voor erfbelasting niet discriminerend

Op 22 november 2013 heeft de Hoge Raad als hoogste rechtsinstantie in Nederland als oordeel gegeven dat het verschil in behandeling tussen pivévermogen en ondernemingsvermogen voor de heffing van erfbelasting niet discriminerend is.
Geplaatst op: 28 NOV 2013

Lees meer »

Stamrechtvrijstelling en Stamrecht B.V. vervalt per 1 januari 2014

De mogelijkheid om een stamrechtvrijstelling te gebruiken voor gederfd loon (gouden handdruk) komt te vervallen per 1 januari 2014. Wel bestaat er een mogelijkheid om al opgebouwde stamrechten in het jaar 2014 in eens te laten vrijvallen.
Geplaatst op: 30 SEPT 2013

Lees meer »

Belastingvrije schenking van 100.000 euro mogelijk in 2013-2014

Nederlanders mogen een ton belastingvrij schenken. Dat geld moet dan wel in de eigen woning worden gestoken. Dat is één van de plannen van het kabinet tijdens Prinsjesdag om de woningmarkt aan te jagen.
Geplaatst op: 29 AUG 2013

Lees meer »

Ouders kunnen digitaal bij rechtbank gezamenlijk gezag over kind aanvragen

Sinds kort kunnen ouders het gezamenlijke gezag aanvragen over hun kind. De ouders hebben alleen een DigiD-code en het BSN nummer (vroegere sofi-nummer) van het kind nodig.
Geplaatst op: 30 JUL 2013

Lees meer »

Notaris Boon start met email nieuwsbrief

Iedereen die op de hoogte gehouden wil worden van de meest recente nieuws items van de website van Notaris Boon kan zich aanmelden voor de maandelijkse email niewsbrief. Doorsturen naar een bekende kan ook. Hoe het werkt lees je verder.
Geplaatst op: 25 JUN 2013

Lees meer »

Hoe voorkom ik een hoge eigen bijdrage voor de AWBZ?

Sinds 1 januari van dit jaar is voor veel mensen de eigen bijdrage voor de AWBZ fors verhoogd. De eigen bijdrage kan daarbij oplopen tot ongeveer euro 2.200,-- per maand. De oplossing om de bijdrage te verlagen ligt in vermogensoverheveling.
Geplaatst op: 27 MEI 2013

Lees meer »

Familiebedrijven steeds vaker bij notaris over de vloer

Familiebedrijven zijn verantwoordelijk voor 50 procent van het bruto nationaal product en een belangrijk deel van de werkgelegenheid. Familiebedrijven doen steeds vaker een beroep op notarissen en advocaten, zeker bij gecompliceerde opvolgingskwesties.
Geplaatst op: 17 MEI 2013

Lees meer »

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit niet in strijd met gelijkheid

Gerechtshof Den Bosch vernietigt eerdere uitspraak van de Rechtbank Breda dat Bedrijfsopvolgingsfaciliteit voor de erfbelasting in strijd zou zijn met het gelijkheidsbeginsel.
Geplaatst op: 22 APR 2013

Lees meer »

Door slim schenken en aanpassing testament lagere AWBZ-bijdrage

Door nieuwe AWBZ-regels die in januari zijn ingegaan, moeten ouderen die een flink bedrag op hun bankrekening hebben veel meer betalen voor een plek in een verzorgings/verpleeghuis. Door slim schenken en aanpassing testament kan je zorgen voor lagere AWBZ
Geplaatst op: 18 MRT 2013

Lees meer »

Nieuwe tarieven en vrijstellingen 2013 voor erf- en schenkbelasting

De belastingtarieven en vrijstellingen voor erf- en schenkbelasting voor 2013 zijn als download (pdf) op deze site geplaatst. Naast indexering van de vrijstellingen is de leeftijdsgrens voor de verhoogde schenking verruimd naar 40 jaar.
Geplaatst op: 10 JAN 2013

Lees meer »

Vragen en antwoorden woningmarkt en nieuwe hypotheekregels

Het Ministerie van Financiën heeft een duidelijke brochure met Vraag en Antwoord over woningmarkt en hypotheek gemaakt over welke regels er per 1 januari 2013 en 1 april 2013 zullen gelden. Die brochure is op deze website geplaatst.
Geplaatst op: 14 DEC 2012

Lees meer »

Huizenbezitters krijgen meer tijd om hun hypotheek om te zetten

Huizenbezitters krijgen meer tijd om hun bestaande aflossingsvrije hypotheek om te zetten in een spaar- of beleggingshypotheek. De termijn wordt verlengd tot 1 april volgend jaar
Geplaatst op: 07 DEC 2012

Lees meer »

Hypotheekrenteaftrek vóór en na 1 januari 2013

Door het kabinet wordt de hypotheekrenteaftrek beperkt, maar er is nog wel een verschil tussen bestaande hypotheken en hypotheken die worden afgesloten vanaf 1 januari 2013, zodat het zeer gunstig kan zijn tijdig een (nieuwe) hypotheek af te sluiten.
Geplaatst op: 13 NOV 2012

Lees meer »

Vanaf vandaag oprichting van Flex B.V.'s mogelijk

Met ingang van 1 oktober 2012 is het mogelijk om een Flex BV op te richten
Geplaatst op: 01 OKT 2012

Lees meer »

Op website Notaris Boon zijn digitale brochures en andere downloads beschikbaar

Vanaf vandaag zijn zeer informatieve brochures en andere downloads te raadplegen op de website bij 'Links/downloads'
Geplaatst op: 07 AUG 2012

Lees meer »

Bepaalt het lot uw bedrijfsvorm?

Als ondernemer bent u altijd druk. Dus schiet de vraag of uw bedrijfsvorm nog bij u past er weleens bij in. Gelukkig kan Notaris Boon u daar prima mee helpen. De online test geeft in drie minuten een compleet beeld. Doe hem vandaag nog!
Geplaatst op: 03 JUL 2012

Lees meer »

Flex-BV ingevoerd per 1 oktober 2012

Vandaag heeft de Eerste Kamer de wetgeving rond de Flex-BV aangenomen en bepaald dat de wet wordt ingevoerd per 1 oktober 2012.
Geplaatst op: 12 JUN 2012

Lees meer »

Overdrachtsbelasting per 1 juli as. permanent op 2%. Hypotheekrenteaftrek blijft

In het stabiliteitsakkoord dat gisterenavond in de 2e kamer is bereikt is opgenomen dat per 1 juli a.s. de overdrachtsbelasting permanent wordt gehandhaafd op 2%. Hypotheekrenteaftrek blijft mogelijk, maar de hypotheek moet in 30 jaar stapsgewijs worden a
Geplaatst op: 27 APR 2012

Lees meer »

Overdrachtsbelasting per 1 juli 2012 weer van 2% naar 6%?

Per 1 juli 2012 wordt de overdrachtsbelasting hoogst waarschijnlijk weer verhoogd van 2% naar 6%. Voor kopers die niet op tijd hun financiering rond kunnen krijgen zijn er wellicht mogelijkheden om toch gebruik te maken van het lage 2% tarief.
Geplaatst op: 23 APR 2012

Lees meer »

Controleer of uw testament (fiscaal) actueel is !

Regelmatig bespreek ik met cliënten of hun testament (fiscaal) nog actueel is. Bij controle bijkt vaak dat met een paar aanpassingen in het testament grote besparing aan erfbelasting is te bereiken. Zeker door de invoering van het Nieuwe erfrecht in
Geplaatst op: 28 MRT 2012

Lees meer »

Flex-BV ingevoerd per 1 juli 2012

Per 1 juli 2012 zal hoogstwaarschijnlijk de wet Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht worden ingevoerd. Daarmee worden diverse wijzigingen ingevoerd terzake de besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) zoals ondermeer afschaffing van de
Geplaatst op: 27 MRT 2012

Lees meer »

Levenstestament

In een levenstestament kunnen tijdens uw leven financiële en medische zaken worden vastgelegd bij de notaris
Geplaatst op: 20 MRT 2012

Lees meer »

Notaris Boon bedient klanten in Rijnland en Duin- en Bollenstreek

Het kantoor van Notaris Boon bedient niet alleen haar klanten in Lisse, maar heeft ook klanten in de rest van Rijnland en de Duin- en Bollenstreek
Geplaatst op: 12 MRT 2012

Lees meer »

Nieuwe website Notaris Boon online!

Op maandag 5 maart 2012 is de nieuwe website van Notaris Boon online gegaan.
Geplaatst op: 05 MRT 2012

Lees meer »