Monique de Bruijn

Monique heeft een jaren lange ervaring op ons kantoor.
Zij werkt 3 dagen per week (maandag, dinsdag en vrijdag).

Monique is betrokken bij de inhoudelijke voorbereidingen en ondersteuning bij de behandeling van dossiers op alle notariële gebieden.

Uw vragen kunt u dan ook goed bij haar neerleggen. Daar waar
nodig koppelt ze terug met een van de andere medewerkers.