Werkzaamheden

Ondernemingsrecht

– oprichting B.V.
– overdracht aandelen;
– statutenwijziging;
– uitgifte aandelen (emissie);
– kapitaalsvermindering (afstempeling);
– certificering aandelen (stichting administratiekantoor);
– fusie / splitsing;
– firma, coƶperatie, maatschapcontracten;
– overname onderneming