Hypotheekrenteaftrek vóór en na 1 januari 2013

Hypotheekrenteaftrek vóór en na 1 januari 2013

Door de regering Rutte – Samson is afgesproken dat de hypotheekrenteaftrek wordt beperkt, zowel voor nieuwe als voor bestaande hypotheken. Er is echter nog wel een verschil tussen de beperking van de hypotheekrenteaftrek van de reeds bestaande hypotheken en de hypotheken die worden afgesloten vanaf 1 januari 2013.

Hieronder zijn de wijzigingen in renteaftrek voor zowel de reeds bestaande als voor de nieuwe hypotheken beschreven op basis van dit regeerakkoord.

Met reeds bestaande hypotheken worden hypotheken bedoeld die al zijn afgesloten voor 1 januari 2013. De nieuwe hypotheken zijn de hypotheken die worden afgesloten vanaf 1 januari 2013.

Reeds bestaande hypotheken

Vanaf 1 januari 2013 wordt de renteaftrek voor aflossingsvrije hypotheken beperkt.

Voor reeds bestaande aflossingsvrije hypotheken blijft de renteaftrek echter gehandhaafd. Dit geldt ook wanneer een reeds bestaande hypotheek na 1 januari 2013 wordt overgesloten. Als een reeds bestaande aflossingsvrije hypotheek na 1 januari 2013 wordt verhoogd, dan is voor het extra afgesloten deel de hypotheekrente niet meer aftrekbaar.

Nieuwe hypotheken

Vanaf januari 2013 moeten nieuwe hypotheken in dertig jaar volledig en ten minste annuïtair worden afgelost om in aanmerking te komen voor de hypotheekrenteaftrek. Voor deze hypotheken wordt vanaf 2014 het maximale aftrektarief jaarlijks met 0,5% verminderd.

 Hypotheek afsluiten onder de “oude” regeling

Wanneer u een hypotheek wilt afsluiten die nog onder de “oude” regeling valt, moet dit te zijn gerealiseerd voor 1 januari 2013. Wanneer u dit jaar nog een hypotheek wilt afsluiten voor verbetering van de eigen woning, moeten deze werkzaamheden ook werkelijk te starten. Indien u zich afvraagt of het in uw geval zinvol is om nu nog een hypotheek af te sluiten al dan niet met familie/vrienden of uw eigen vennootschap, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Wanneer de hypotheek gesloten wordt voor de aankoop van een woning, dient er een voorlopig koopcontract te zijn getekend en de hypotheekaanvraag moet zijn goedgekeurd door de bank.

Wij attenderen u erop dat de nieuwe regeling geldt voor alle leningen die worden afgesloten voor verbetering of verwerving van de eigen woning. Dus ook leningen die worden afgesloten met de (eigen) vennootschap of (onderhandse) leningen met familie en vrienden.