Schenking ton weer terug, maar soms actie nodig in 2016

Schenking ton weer terug, maar soms actie nodig in 2016

Per 2017 komt de belastingvrije schenking van maximaal euro 100.000 weer terug.

Maar dit geldt niet voor iedereen. Voor sommigen die al een (verhoogde) schenking hebben gehad is die kans voorbij. Voor anderen kan het slim zijn om nog vóór eind 2016 een schenking te ontvangen.

In de jaren 2010 tot en met 2014 werd het in verband met de huizencrisis mogelijk belastingvrij te schenken voor aankoop of verbouwing van een eigen woning of aflossing van de hypotheek, in de eerste jaren tot maximaal euro 50.000 en later tot maximaal euro 100.000.

In de jaren 2015 en 2016 is er nog een (reparatie)mogelijkheid ontstaan om tot maximaal euro 53.016 belastingvrij te schenken voor de eigen woning, wanneer helemaal nog niet van die schenking gebruik was gemaakt, of wanneer de schenking (in bepaalde situaties) maar gedeeltelijk was gebruikt.

Per 2017 komt weer een nieuwe mogelijkheid om maximaal euro 100.000 belastingvrij te schenken voor de eigen woning. Deze nieuwe belastingvrije schenking geldt niet voor iedereen.

Is er nog helemaal nooit gebruik gemaakt van een (eenmalig) verhoogde schenking (een belastingvrije schenking van meer dan circa 5.000), dan kan maximaal euro 100.000 belastingvrij worden geschonken aan iemand van 18 jaar of ouder, die nog niet de leeftijd van 40 jaar heeft bereikt.

Is er tussen 1-1-2010 en 31-12-2014 al een keer een verhoogde schenking gedaan (bijvoorbeeld een schenking van euro 24.000), dan is verdere aanvulling tot maximaal euro 100.000 niet meer belastingvrij mogelijk. De kans op die grote vrijgestelde schenking is dan dus voorbij.

Is er in de jaren 2010 tot en met 2014 géén verhoogde schenking gedaan, maar al wèl in de jaren vóór 2010 een verhoogde schenking gedaan (van circa euro 24.000), dan kan het slim zijn die schenking nog vóór eind december 2016 aan te vullen tot maximaal euro 53.016.

In dat geval bestaat er in 2017 nog een mogelijkheid om een extra euro 46.984 belastingvrij te schenken voor de eigen woning. Wordt die aanvulling niet gedaan vóór eind december 2016 dan kan er in 2017 maximaal nog euro 27.567 belastingvrij worden geschonken.

Voor al die schenkingen blijft wèl de voorwaarde gelden dat de persoon die de schenking ontvangt op dat moment ten minste 18 jaar en nog geen 40 jaar moet zijn.

Door het stapelen van al die vrijgestelde schenkingsmomenten is het er allemaal niet overzichtelijke op geworden. Bovendien geeft het ongelijke situaties, zeker voor die personen die wel een gedeeltelijke schenking hebben gehad in de periode 2010-2014, maar pas nu een woning gaan verkrijgen.

Voor meer informatie over die schenkingen, kun je contact opnemen met Rob ten Holder voor een vrijblijvend advies.