Uitvoeren van testamenten na overlijden

Uitvoeren van testamenten na overlijden

Regelmatig heb ik mensen op mijn kantoor om testamenten op te maken en te tekenen.

Vaak denken ze dan dat de uitvoering van het testament helemaal vanzelf gaat.

Dat is niet juist, want meestal moeten na het overlijden handelingen worden verricht om de erfenis af te wikkelen. Bij langstlevende testamenten geldt dit ook al na het overlijden van de eerste partner.

Verklaring van erfrecht

Na het overlijden wordt door instanties zoals (hypotheek)banken, kadaster, levensverzekeringsmaatschappijen vaak gevraagd om een Verklaring van erfrecht.

Dit is een verklaring waarin de notaris bevestigt dat iemand is overleden, wat zijn/haar laatste testament is, wie de erfgenamen zijn. Ook wordt bepaald wie rechtshandelingen mag verrichten, zoals het doen van betalingen, het (over)sluiten van een hypotheek of het verkopen van een woning.

Ook al staat een woning bij het kadaster op naam van de beide partners, dan is het niet altijd zo dat de langstlevende in zijn/haar eentje voor die woning mag tekenen. Het kan namelijk zijn dat ook de kinderen daarvoor moeten meetekenen.

Voordat een Verklaring van erfrecht kan worden afgegeven wordt het testament gecontroleerd, wordt aan de gemeente bevestiging gevraagd wie de kinderen zijn en moeten de erfgenamen verklaren of zij de erfenis wel of niet accepteren.

Akte van verdeling

Bij sommige (langstlevende)testamenten zullen de bezittingen (waaronder de woning) niet vanzelf in eigendom overgaan op de langstlevende partner, ook niet na afgifte van een Verklaring van erfrecht. In dat geval zullen vaak eerst alle erfgenamen een akte van verdeling moeten tekenen bij de notaris. Voorbeelden van dat soort testamenten zijn een “Vruchtgebruik-testament”, “Quasi-wettelijke verdeling-testament” en een testament waarbij een “Legaat” moet worden uitgevoerd.

De reden dat dit soort testamenten zijn opgemaakt is dat er meerdere keuze-opties in het testament zijn opgenomen. Na het overlijden moet dan gekozen worden welke optie wordt uitgevoerd om de erfenis (fiscaal) zo gunstig mogelijk te kunnen afwikkelen. Dit worden ook wel “keuze-testamenten” of “combinatie-testamenten” genoemd.

Een andere reden kan zijn dat de woning juist niet volledig op naam moet overgaan op de langstlevende partner, maar ook voor een deel op naam van de kinderen moet overgaan.

Dit kan zijn bij een tweede relatie van de partners, als extra bescherming van de eigen kinderen.

Aangifte erfbelasting

Ook wanneer er niet een extra akte van verdeling hoeft te worden getekend, is het voor de aangifte erfbelasting van belang dat duidelijk wordt bepaald wat de omvang en waarde van de erfenis is en hoe groot de erfdelen van de kinderen zijn. Verder moet er worden vastgelegd of er een rente op de erfdelen van de kinderen moet worden bijgeteld.

Als dat goed wordt vastgesteld, dan kan dat een flinke besparing aan erfbelasting betekenen in de erfenissen van beide partners.

Voor meer informatie over het uitvoeren van testamenten, bepaling van het soort testament is dat u heeft en welke mogelijkheden er zijn om erfbelasting te besparen kunt u contact met ons opnemen.