Centraal (digitaal) aandeelhoudersregister en UBO-register

Centraal (digitaal) aandeelhoudersregister en UBO-register

Twee wetsvoorstellen die momenteel in behandeling zijn, zijn van belang voor eigenaren en bestuurders van vennootschappen, verenigingen en stichtingen. Het gaat om het wetsvoorstel Centraal aandeelhoudersregister (CAHR) en het wetsvoorstel UBO-register.
Beide wetsvoorstellen zijn ontstaan om witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen, waarbij het wetsvoorstel UBO-register voortkomt uit een Europese richtlijn (de vierde anti-witwasrichtlijn), terwijl het wetsvoorstel CAHR een eigen wetsvoorstel is van de Tweede Kamer. Hoewel beide wetsvoorstellen hetzelfde uiteindelijke doel hebben, zijn er ook duidelijke verschillen tussen beide registers.
Centraal Aandeelhoudersregister (CAHR)
Het Centraal Aandeelhoudersregister wordt een digitaal register waarin via de notariële beroepsorganisatie (KNB) wordt geregistreerd wie aandeelhouder(s) is/zijn van een vennootschap. Momenteel blijkt die informatie alleen uit een papieren aandeelhoudersregister dat – als het goed is – door de vennootschap wordt bewaard. Regelmatig is zo’n aandeelhoudersregister zoek geraakt, wat dan een hele zoektocht oplevert voor een notaris die bezig is met verkoop van aandelen van die vennootschap. Soms blijkt ook uit het handelsregister wie aandeelhouder is, maar dat wordt daar alleen geregistreerd als er één aandeelhouder is die 100% van de aandelen heeft. Dus niet als er meerdere aandeelhouders zijn. Na invoering zal het CAHR wel dat complete beeld geven van alle aandeelhouders. De notarissen zijn degenen die het CAHR up to date houden.
Het CAHR zal alleen toegankelijk zijn voor notarissen, de belastingdienst en andere overheidsdiensten op het gebied van controle en toezicht.
UBO-register
Het UBO-register geeft informatie over de uiteindelijke belanghebbende (ultimate beneficial owners). Dat zijn de personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een vennootschap of een andere rechtspersoon (bijv. verenigingen of stichtingen).
Het kan namelijk zijn dat een vennootschap zelf weer eigendom is van een andere vennootschap. Het UBO-register geeft aan welke persoon uiteindelijk het eigendom heeft van die vennootschap(pen). Hoewel het CAHR alle aandeelhouders registreert zal het UBO-register alleen eigenaren registreren die meer dan 25% eigendom hebben en/of personen die de feitelijke zeggenschap hebben. Het digitale UBO-register zal via de Kamer van Koophandel worden bijgehouden en wordt voorzien van informatie afkomstig van de vennootschappen en rechtspersonen zelf.
Volgens het huidige wetsvoorstel zal het UBO-register voor iedereen toegankelijk worden gemaakt. Dat heeft veel bezorgde reacties gegeven, omdat veel privacy-gevoelige informatie heel makkelijk toegankelijk zal worden. Naast het feit dat veel eigenaren niet zo maar openbaar willen maken van welke vennootschappen ze eigenaar zijn, is er een aanzienlijk groter risico op fraude, ontvoering, chantage, geweld of intimidatie van/tegen die personen.
Ook de goede doelen-sector vreest door de komst van het UBO-register, dat bestuurders vanwege die privacy-gevaren, terug zullen schrikken om nog actief deel te nemen in familiestichtingen of privé fondsen.
Als u meer wilt weten over het nieuwe CAHR en UBO-register, dan kunt u contact opnemen voor een vrijblijvend advies.