Gemeenschap van goederen niet langer standaard (II)

Gemeenschap van goederen niet langer standaard (II)

In mijn eerdere Column die rond Pasen uit kwam schreef ik dat per 1 januari 2018 de nieuwe wet Beperking gemeenschap van goederen in werking zal treden.

Nieuwe wet

Die nieuwe wet komt er kort gezegd op neer dat, wat de echtgenoten vóór het huwelijk privé hebben privé blijft en dat wat ze vanaf de huwelijksdatum verkrijgen gezamenlijk wordt. De gedachte daarbij is dat wat tijdens het huwelijk wordt opgebouwd, bij het einde van het huwelijk samen wordt gedeeld.

Schenking en erfenissen blijven (altijd) privé

Een andere belangrijke wijziging door de nieuwe wet is, dat echtgenoten die na 1 januari 2018 trouwen en tijdens hun huwelijk een schenking of erfenis verkrijgen, dat die schenking of erfenis privé blijft.

Op dit moment moet je daarvoor nog huwelijkse voorwaarden opmaken, of moet degene die de schenking doet of de erfenis aan je nalaat, in de schenkingsakte of in het testament een zogenaamde “uitsluitingsclausule” opnemen. (Ook wel privé-clausule genoemd.)

Tegenwoordig wordt dan meestal wèl een slimme uitsluitingsclausule opgenomen. Die houdt in dat wanneer het huwelijk door scheiding eindigt de schenking of erfenis privé blijft, maar als het huwelijk door overlijden eindigt (en er dus geen sprake is van scheiding) de schenking of erfenis wèl met de echtgenoot wordt gedeeld.

Dat delen met de echtgenoot wordt in het laatste geval gedaan om erfbelasting te besparen. Door namelijk aan te geven dat de schenking of erfenis in dat geval wèl gezamenlijk vermogen is, wordt de helft van die schenking of erfenis vrij van erfbelasting overgeheveld naar de andere echtgenoot.

Bijvoorbeeld wanneer één van de echtgenoten na 2018 is getrouwd en van zijn/haar ouders een erfenis of schenking (voor de eigen woning) krijgt van € 100.000, dan blijft die erfenis of schenking dus automatisch privé vermogen. Als die echtgenoot later zelf overlijdt en die erfenis gaat naar zijn/haar echtgenoot en kinderen, dan zit (naast 50% van hun gezamenlijke bezit) ook het volle bedrag van die € 100.000 in die erfenis.

Wanneer in dezelfde situatie de echtgenoten vóór 2018 zijn getrouwd en die ouders hebben in hun testament of schenkingsakte die slimme uitsluitingsclausule opgenomen, dan wordt bij het overlijden van hun kind dat bedrag van € 100.000 voor 50% overgeheveld naar de echtgenoot van dat kind en zit fiscaal gezien nog maar € 50.000 in die erfenis. Die overheveling kan flink erfbelasting besparen.

Insluitingsclausule

Wil je met de nieuwe wet nog steeds zo’n slimme clausule toepassen dan zul je vanaf 1 januari 2018 aan je schenkingsakte of testament een zogenaamde slimme “insluitingsclausule” moeten toevoegen. Daarmee geef je dus aan dat die schenking of erfenis, in afwijking van de nieuwe wet, wèl bij overlijden met de echtgenoot fiscaal gedeeld moet worden.

Voor meer informatie over de nieuwe wet Beperking gemeenschap van goederen of over schenkingen of testamenten kun je contact opnemen voor een vrijblijvend advies.

(Eerdere Columns zijn trouwens terug te vinden op mijn website).