Concept-testament is nog geen testament

Concept-testament is nog geen testament

Concept-testament

Wanneer je naar een notariskantoor gaat om een nieuw testament op te maken of je testament te wijzigen, dan worden je wensen met je doorgesproken. Aan de hand van dat gesprek wordt een concept van het testament opgemaakt en aan je toegezonden.

Wanneer het concept-testament in orde is, wordt tijdens een tweede bespreking het testament nog een keer doorgenomen. Bij akkoord kan het testament worden getekend. Vanaf dat moment is het een geldig testament.

Inhoud concept-testament als nieuw testament

Wat gebeurt er nou wanneer iemand die het concept-testament heeft ontvangen komt te overlijden voordat hij het testament bij de notaris heeft getekend? Kan de inhoud van het concept-testament gelden als nieuw testament?

Die vraag kwam dit jaar aan de orde tijdens een procedure bij het gerechtshof Den Haag.
In die rechtszaak speelde de kwestie van een man die een vriend van hem tot zijn enige erfgenaam had aangewezen in zijn concept-testament. Voordat de afspraak was gemaakt voor het ondertekenen van het testament was de man inmiddels overleden.

De vriend die bekend was met het concept-testament, startte een rechtszaak met de eis dat hij (en niet de dochter van de man) zou worden aangewezen als enige erfgenaam. Als bewijs in het voordeel van die vriend werd onder meer verwezen naar een brief van de notaris dat de man die vriend tot enig erfgenaam wilde benoemen.

In de uitspraak van het Gerechtshof van 6 augustus 2019 werd de eis van de vriend toch afgewezen. Het hof stelde vast dat de man uiteindelijk niet tot ondertekening van het testament was overgegaan. Juist het nog een keer doornemen van iemands laatste wil is een belangrijke waarborg bij het opmaken van een testament. Het kan namelijk zijn dat iemand vindt dat zijn laatste wil niet op de juiste manier in het testament is vastgelegd. Verder kan het zijn dat iemand zich na het eerste gesprek bedenkt en het concept-testament toch niet wil ondertekenen.

Er kunnen dus verschillende redenen zijn waardoor het uiteindelijke testament afwijkt van het concept-testament. Daardoor stelde het hof ook in deze rechtszaak vast dat het concept-testament niet gelijk was te stellen aan een nieuw testament. Daardoor werd de vriend geen erfgenaam van de man.

Voor meer informatie over testamenten kunt u contact opnemen.