Familie-Statuut

Familie-Statuut

Ieder familiebedrijf heeft zijn eigen kernwaarden, regels en gebruiken.
Veel van die kernwaarden en gebruiken zijn in de loop van meerdere generaties ontstaan, maar het zijn meestal ongeschreven regels en gebruiken. Toch wordt van de mensen die in het familiebedrijf werken en de rest van de familie verwacht dat zij met die kernwaarden instemmen en de regels en gebruiken volgen.

Familiebedrijf

Wat een familiebedrijf bijzonder maakt is dat je bij het drijven van de onderneming niet alleen rekening moet houden met de directie, eigenaren en werknemers, maar ook regelmatig te maken hebt met verschillende familietakken, oud-werknemers, vroegere eigenaren en toekomstige eigenaren en andere familieleden buiten het bedrijf.

Zo kunnen er vragen spelen als:

  • Mogen alleen familieleden eigenaar zijn van het bedrijf?
  • Mogen alleen familieleden deelnemen in de directie en managementteam?
  • Wat is de rol van familie die wel eigenaar is, maar geen leiding geeft aan het bedrijf?
  • Wat is de rol van schoonfamilie in het familiebedrijf?
  • Kan het ene familielid de leiding hebben over een ander familielid?
  • Zijn alle familietakken eigenaar en maken zij allemaal deel uit van de directie?
  • Wat gebeurt er bij een generatiewisseling?
  • Wanneer is een opvolger geschikt om tot de directie toe te treden?

Familie-statuut

Vaak zijn de afspraken tussen de directie, werknemers en de aandeelhouders goed op papier vastgelegd. Er zijn statuten van het familiebedrijf, er is een personeelshandboek en een directiereglement. Maar de meeste antwoorden op de vragen hierboven vindt je in deze documenten niet terug, omdat mensen buiten het familiebedrijf daarbij ook een rol spelen of het gaat om situaties die nog niet direct aan de orde zijn (zoals generatiewisselingen).

Wanneer er zich een situatie voordoet, bijvoorbeeld het wel of niet toelaten tot de directie van een zeer geschikte schoonzoon, en hem wel of niet mede-eigenaar maken, dan kan het zijn dat de ongeschreven regels verschillend worden
uitgelegd. Om conflicten hierover te voorkomen of op een goede manier op te lossen, is het goed om deze ongeschreven regels binnen de familie en het familiebedrijf bespreekbaar te maken en vast te leggen in een Familie-statuut.

Jaap Boon heeft binnen de Vereniging Estate Planners Notariaat (EPN) in de commissie Familie-Statuut meegedacht over deze vragen en antwoorden.

Voor meer informatie over het Familie-Statuut kun je contact opnemen voor een vrijblijvend advies.