Familiebank-lening

Familiebank-lening

Regelmatig heb ik mensen bij mij aan tafel die mij vragen wat je allemaal moet regelen als er binnen de familie geld wordt geleend. Dit lenen binnen de familie wordt ook wel een Familiebank genoemd. Voordeel van de Familiebank is dat de geldgever een mooie rente over het uitgeleende bedrag ontvangt en de betalingen door de geldlener binnen de familie blijven.

Goed afspraken vastleggen

Bij leningen binnen de familie is het heel belangrijk dat de afspraken goed worden vastgelegd.
Vaak worden er leningen gegeven in goed vertrouwen dat het bedrag uiteindelijk wordt terugbetaald. Maar als dat niet of niet op tijd gebeurt kunnen er flinke ruzies binnen de familie ontstaan.
Ook kan het zijn dat achteraf de geldlener en de geldgever een verschil van mening hebben over wat zij eigenlijk over de lening hebben afgesproken. Om dit allemaal te voorkomen is het verstandig om een leenovereenkomst op te stellen, met afspraken over o.a. de datum van terugbetaling, of er naast rente iedere maand ook een bedrag op de lening moet worden afgelost, de hoogte van de rente, de rentevast periode en gevallen waarin de lening direct kan worden opgeëist (zoals overlijden, faillissement, en andere calamiteiten).

Lening voor een eigen woning

Als de lening wordt gegeven voor een aankoop van een woning of oversluiting van een hypotheek dan is het bovendien belangrijk dat de leenovereenkomst voldoet aan de voorwaarden van de belastingdienst. Eén van die voorwaarden is dat het gaat om een annuïteiten-lening en/of een lineaire-lening. Als de leenovereenkomst voldoet aan alle voorwaarden van de belastingdienst, dan is voor die lening hypotheekrenteaftrek mogelijk, ook al wordt er geleend bij de familie en niet bij een echte bank.

Hypotheekzekerheid

Als het om geldlening van grotere bedragen gaat is het verstandig om te zorgen dat u extra zekerheid heeft van de geldlener. Dit kan door af te spreken dan voor de lening hypotheekzekerheid op de woning van de geldlener wordt gegeven.
Hoewel het in de meeste gevallen van hypotheekzekerheid gaat om leningen bij banken, is het ook mogelijk om tussen particulieren hypotheekzekerheid vast te leggen. De zekerheid van de hypotheek is dat wanneer de geldlener (in de toekomst) andere grote schulden heeft, en de woning wordt verkocht, dat de verkoopopbrengst dan eerst gaat naar de geldleners met de hypotheekzekerheid en dan pas naar andere schuldeisers.

Voor meer informatie over de Familiebank of leenovereenkomsten kun je contact opnemen voor een vrijblijvend advies.