Flex-BV ingevoerd per 1 juli 2012

Flex-BV ingevoerd per 1 juli 2012

De meest in het oog springende veranderingen door invoering van de Flex-BV vanaf 1 juli 2012 zijn:

– minder vaste wettelijke regelingen en meer ruimte voor flexibele afspraken tussen aandelenhouders, bestuurders en andere partijen;

– vermindering (administratieve) lasten: zoals afschaffing van de stortingsplicht van € 18.000 bij oprichting van de BV, afschaffing van verplichte bankverklaring of accountantsverklaring bij oprichting BV of uitgifte van aandelen;

– (andere) bescherming van crediteuren: in plaats van gestort kapitaal, komt er een systeem dat bestuurders en/of aandeelhouders aansprakelijk kunnen worden gesteld wanneer zij te gemakkelijk (winst)uitkeringen doen of kapitaal verminderen, terwijl dat (naar crediteuren toe) niet verantwoord is;

– invoering van de mogelijkheid van stemrechtloze aandelen of aandelen zonder winstrecht;

– meer aansluiting op behoeften vanuit de praktijk.

Als u meer details wilt weten over deze wijzigingen per 1 juli 2012 neem dan gerust contact op met notaris Jaap Boon.