Controleer of uw testament (fiscaal) actueel is !

Controleer of uw testament (fiscaal) actueel is !

Is uw testament ouder dan 5 jaar dan is het zeker aan te raden om te laten checken of het testament nog up to date is.

Zeker door de invoering van het Nieuwe erfrecht in 2003 en de Nieuwe erfbelastingwet in 2010 is het nodige gewijzigd. Naast wijziging van de erfbelasting tarieven zijn bijvoorbeeld ook de vrijgestelde bedragen voor kleinkinderen verhoogd tot ongeveer € 19.000. Deze vrijstellingen voor kleinkinderen kunnen handig aan het testament worden toegevoegd om extra besparing te bereiken.

Ook is het mogelijk om over de erfdelen van de kinderen een rente (op papier) bij te schrijven die later voor de kinderen een aanzienlijke aftrek aan erfbelasting oplevert. Te vaak kom ik helaas testamenten van cliënten tegen waarbij deze rente-bijtelling helemaal niet of niet voldoende in het testament is vastgelegd.

Zeker in de testamenten die zijn opgemaakt door twee eerdere voorgangers: notaris M.C.J. Delen en notaris C. Hogervorst is deze rente-bijtelling niet voldoende in het testament vastgelegd.

Ten slotte is wijziging een testament uiteraard nodig als er een wijziging in uw (familie-)situatie optreedt of als uw eigen wensen veranderen.

Als u vrijblijvend en kosteloos door ons wilt laten beoordelen of uw testament of dat van uw ouders voldoende actueel is, dan kunt u contact opnemen met: Willem van der Veen of Jaap Boon (0252 – 413244).