Laatste kans dit jaar om nog grote schenking van maximaal euro 100.000 te doen

Laatste kans dit jaar om nog grote schenking van maximaal euro 100.000 te doen

Aan het einde van dit jaar eindigt de mogelijkheid om tot maximaal een ton belasting vrij te schenken. Minister Stef Blok heeft inmiddels al aangegeven dat hij deze maatregel om de woningmarkt te stimuleren niet gaat verlengen naar volgend jaar. Dit jaar is dus nog een mooie kans om extra (over)waarde op te bouwen in de eigen woning.

Voorwaarden voor extra verhoogde schenkingsvrijstelling

Volgens de regels van deze extra verhoogde vrijstelling is de schenking vrij van belasting, wanneer de schenking wordt gebruikt voor:
–           verkrijging van een eigen woning;
–           aflossing van een eigen woning schuld (aflossing hypotheekschuld)
–           verbouwing of verbetering van een eigen woning;
–           afkoop van erfpacht of opstalrechten of;
–           aflossing van een rest-schuld (ontstaan na verkoop van een eigen woning)

Naast de voorwaarde dat de schenking zelf nog in 2014 moet plaats vinden, geldt ook de voorwaarde dat:
–           verkrijging van een eigen woning;
–           aflossing van een eigen woning schuld;
–           afkoop van erfpacht of opstalrechten of;
–           aflossing van een rest-schuld,
ook moet plaats vindenuiterlijk 31 december 2014.

Wanneer de schenking is gedaan in 2014 en wordt gebruikt voor:
–           verbouwing of verbetering van een eigen woning;
dan mag die verbouwing nog worden uitgevoerd in 2015 of 2016.

Bijkomende regels

Is er vroeger al een grotere schenking gedaan (de grens lag eerder rond euro 24.000,–) dan wordt dat bedrag wel afgetrokken van het maximale vrijstellingsbedrag van een ton.
Voor het belasting vrij schenken van zo’n grotere bedrag aan kinderen geldt normaal een leeftijdsgrens tussen 18 en 40 jaar, maar voor deze extra verhoogde schenkingsvrijstelling geldt geen leeftijdsgrens.

Ook hoeft er zelfs geen familieband te bestaan om deze extra grote schenking te doen. Daar waar normaal gesproken (buiten schenkingen tussen ouders en kinderen) alleen maar kleine vrijgestelde bedagen gelden, kan dus dit jaar ook aan anderen (neven, nichten, maar ook buren of andere vrienden) de grote schenking worden gedaan.

Schenking door kwijtschelding lening

Volgens de regeling hoeft aflossing van de eigen woning schuld overigens niet altijd te betekenen aflossing van een hypotheekschuld bij een bank. Wanneer bijvoorbeeld ouders geld hebben geleend aan een kind voor aankoop van een woning, dan is die geldlening een eigen woningschuld. Als de ouders besluiten om een schenking te doen door (een deel van) die geldlening kwijt te schelden dan kan de extra grote vrijstelling daar dit jaar ook voor worden gebruikt.

Gelijkheid tussen kinderen

Als één van de kinderen op het punt staat een woning te kopen, dan zou dat kind een belastingvrije schenking waarschijnlijk goed kunnen gebruiken. Hoe kunt je die schenking doen en toch eerlijk handelen naar je andere kinderen, wanneer je de andere kinderen geen schenking geeft? Om geen ongelijkheid te krijgen tussen de kinderen, kunt je bij de schenking de verplichting vastleggen dat het kind dat de schenking krijgt die schenking moet verrekenen met een latere erfenis die de kind van je krijgt.

Nog meer weten over de extra verhoogde schenkingsvrijstelling, neem dan contact op.