Meer duidelijkheid van staatsecretaris over nieuwbouw

Meer duidelijkheid van staatsecretaris over nieuwbouw

Staatsecretaris Wiebes heeft eind oktober meer duidelijkheid gegeven over nieuwbouw.
Daarbij gaat het ten eerste om een schenkingsregeling bij nieuwbouw en ten tweede om de regeling over hypotheekrenteaftrek voor nieuwbouw.

Grote schenking en nieuwbouw

In mijn vorige artikel schreef ik over de mogelijkheid om maximaal euro 100.000,– belasting vrij te schenken voor verkrijging van een eigen woning, aflossing van een hypotheek of verbouwing die woning. Daarbij gaf ik aan dat die schenking dan vóór het einde van 2014 moet plaats vinden en moet worden gebruikt. Als er sprake is van verbouwing, dan kan die verbouwing nog plaats vinden tot eind 2016.

Het was nog wèl de vraag hoe die regeling toegepast moest worden bij een woning in aanbouw. Het leek erop bij de woning in aanbouw dat de koopsom én de hele aanneemsom betaald moesten zijn vóór eind 2014.
Nu heeft Wiebes aangegeven dat als er in 2014 al deel van de schenking is gebruikt voor de woning in aanbouw, de rest van de schenking gebruikt kan worden vóór het einde van 2015. Dan moet het wel gaan om het gedeelte van de aanneemsom (de aanneemtermijnen) dat pas in 2015 betaald kan worden.

Daarbij heeft Wiebes als extra eis gesteld dat de koper de bouwgrond moet hebben verkregen vóór eind 2014, door het tekenen van de akte bij de notaris. (Dus alleen het tekenen van de koop/aannemingsovereenkomst voor die datum is niet voldoende.)

Hypotheekrente en nieuwbouw

Door een uitspraak van de Hoge Raad half oktober is er verwarring ontstaan over de mogelijkheid om hypotheekrente af te trekken voor een woning in aanbouw.

In de uitspraak werd beslist dat pas van een woning in aanbouw sprake is vanaf het moment dat er met bouwwerkzaamheden wordt begonnen (bijvoorbeeld het heien of leggen van een fundering).
Nu klinkt die beslissing misschien vrij logisch,maar voor een koper van een woning in aanbouw kan het grote gevolgen hebben. Het betekent namelijk dat de koper, die al wel eigenaar is van de grond, geen hypotheekrente kan aftrekken totdat daadwerkelijk is begonnen met de bouw van de woning.

De uitspraak van de Hoge Raad zou een flinke wijziging van de bestaande praktijk betekenen. Om dat te voorkomen past Wiebes binnenkort de wet op dit punt aan. In de wet zal worden bepaald dat deze kopers hun hypotheekrente gewoon kunnen blijven aftrekken vanaf de eigendomsverkrijging van de grond, wanneer is verwachten dat binnen afzienbare tijd met de bouw van de woning zal worden gestart.