Levenstestament

Levenstestament

Al enige tijd is het mogelijk om een levenstestament op te maken. Eigenlijk is een levenstestament een zeer uitgebreide volmacht, waarin verschillende onderwerpen zijn geregeld, op privé, zakelijk en/of medisch gebied. Het belangrijkste bij het aanwijzen van gemachtigde(n) is dat je veel vertrouwen hebt dat deze personen je belangen goed waarnemen.
Machtiging
Tijdens leven kan je een of meerdere personen aanwijzen om persoonlijke dingen voor je te regelen voor het geval je daartoe zelf -tijdelijk of blijvend- niet meer in staat bent, door bijvoorbeeld (langdurig) verblijf in het buitenland of door een medische situatie waardoor je niet meer in staat bent je wil te bepalen.
Hierbij kan het gaan om met die machtiging regelen van bankzaken of andere financiële zaken, het regelen en indienen van belastingaangiften, afsluiten/opzeggen van verzekeringen, maar ook het verhuren, beheren of verkopen van een woning en het afsluiten/oversluiten van een hypotheek.
Bewind via de rechter
In gevallen waarin je niet meer je wil kan bepalen (bijvoorbeeld door dementie) of om lichamelijke redenen je belangen niet meer goed kan waarnemen, dan kan je vermogen door de rechter onder bewind worden gesteld. Hetzelfde is mogelijk bij langdurige afwezigheid of vermissing. Maar deze gang naar de rechter en de onder-bewindstelling kan je voorkomen, door die zaken tijdig te regelen via een levenstestament.
Zakelijke belangen
Naast het regelen van persoonlijke belangen kan je als ondernemer via een levenstestament alle zakelijke belangen regelen: van het aanstellen van een zaakwaarnemer, het beheren en besturen van een onderneming, het verrichten van zakelijke betalingen en andere zakelijke transacties (tot eventueel vooraf bepaalde limietbedragen), het aannemen en ontslaan van personeel tot zonodig de verkoop van bedrijfsonderdelen. Dit alles om ervoor te zorgen dat je de continuïteit van het bedrijf garandeert.
Medische beslissingen
Bovendien kun je op het medische terrein het nodige vast te leggen, zoals instructies voor het aanwijzen van een mentor die medische beslissingen kan nemen, de keuze van en omstandigheden bij opname in een verzorg- of verpleegtehuis, en zelfs aanwijzing van een medisch contactpersoon en inzage geven in het medisch dossier.
Ook na opname in een verzorg- of verpleegtehuis zullen vaak diverse zaken geregeld moeten worden, zoals onderbrengen van huisdieren, verdelen van inboedel, verkoop van een woning of opzeggen van de huur.
Voor meer infomatie over het levenstestament en de onderwerpen die daarin kunnen worden vastgelegd, kun je contact opnemen voor een vrijblijvend advies.