Over je graf heen regeren

Over je graf heen regeren

De betekenis van dit spreekwoord is uiteraard dat een persoon belangrijke maatregelen neemt die pas gaan werken nadat hij of zij de functie heeft beëindigd.
Bij het maken van een testament wordt letterlijk over het graf heen geregeerd, omdat je vastlegt wat er met je vermogen moet gebeuren na je overlijden.

 

Tweetrapstestament
Er is ook een soort testament waarbij je niet alleen over je eigen graf heen regeert, maar daarna ook nog over het graf van een andere heen regeert. Die testamenten heten “tweetrapstestamenten”. Met zo’n testament kan je bijvoorbeeld bepalen dat bij je overlijden jouw vermogen naar je partner gaat, maar dat wanneer je partner vervolgens overlijdt, het vermogen dat je partner van jou heeft geërfd (of wat daar nog van over is) door moet vererven naar je eigen familie.
Aan deze tweetrapstestamenten zijn wel meerdere voorwaarden verbonden:
  • Er moet na je overlijden een goede beschrijving worden gemaakt wat precies het vermogen is dat naar die partner vererfd.
  • Dat vererfde vermogen moet goed apart worden gehouden van het eigen vermogen van de partner zelf (bijvoorbeeld door storting van geldbedragen op een aparte bankrekening).
  • Als dat geld vervolgens wordt gebruikt om iets nieuws mee aan te kopen (bijvoorbeeld een nieuwe auto), dan moet later nog goed duidelijk zijn dat die auto van dat geld is aangekocht en niet het overige geld van de partner. Als die partner namelijk zelf overlijdt moet duidelijk zijn dat die auto doorvererfd naar jouw eigen familie en niet naar de familie van de partner.
  • Verder wordt er in de voorwaarden bepaald of de partner het vermogen mag verkopen (bijvoorbeeld een uit jouw erfenis verkregen woning) en vervolgens of de partner op de verkoopopbrengst mag interen of juist dat die verkoopopbrengst in stand moet blijven.
Als er wordt gekozen om zo’n tweetrapstestament op te maken, moet er goed worden bekeken of het wel een werkbare situatie oplevert na het overlijden.
Regelmatig komt het voor dat de erfenis na het overlijden helemaal niet goed wordt beschreven of dat het geërfde vermogen niet goed apart is gehouden van het eigen vermogen van die partner. Als die partner vervolgens overlijdt moeten jouw eigen familie en de familie van de partner om de tafel om te bepalen welk deel van het vermogen aan welk van de beide families moet worden toegedeeld. Wanneer niet meer goed is na te gaan of dat vermogen oorspronkelijk van jouzelf of van jouw partner afkomstig was, kan dat de nodige onenigheid geven. In sommige gevallen is het dus bij het maken van testamenten goed om maar wat minder ver over je graf heen te regeren.
Voor meer informatie over tweetrapstestamenten kun je uiteraard contact opnemen.