Nieuwe tarieven en vrijstellingen 2013 voor erf- en schenkbelasting

Nieuwe tarieven en vrijstellingen 2013 voor erf- en schenkbelasting

Bij het onderdeel downloads kunt u klikken op het pdf-icoon om het document te download (en te printen).

De vrijstellingen voor erfbelasting en schenkbelasting zijn in 2013 geïndexeerd en daarmee wat verruimd ten opzichte van 2012. De belastingtarieven voor erfbelasting en schenkbelasting zijn ongewijzigd sinds 2012.

Naast deze indexering is in 2013 de leeftijd tot wanneer u een kind (eenmalig) de een grote schenking vrij van schenkbelasting kunt geven van 35 jaar verruimd naar 40 jaar. Zo’n grote schenking kan nu dus worden gedaan aan een kind in een leeftijd vanaf 18 jaar en vóór de leeftijd van 40 jaar. Deze verhoogde schenkingsvrijstelling is voor 2013 in principe euro 24.676,–, maar als de schenking wordt gebruikt voor aankoop door het kind van een eigen woning, verbouwing daarvan of aflossing van eigen woning schuld (meestal hypotheek) dan is deze vrijstelling euro 51.407,–.

Als u meer wilt weten of deze schenkingen, erfenissen, testamenten of bijbehorende belastingen kunt u contact opnemen per email: info@notarisboon.nl of telefonisch met Jaap Boon of Willem van der Veen (0252-413244).