Nog niets erven en toch erfbelasting betalen?

Nog niets erven en toch erfbelasting betalen?

De meeste mensen die een partner en kinderen hebben willen het zo regelen dat bij hun overlijden hun gehele bezit eerst door hun partner wordt verkregen. Als die langstlevende partner vervolgens overlijdt moet wat er dan nog over is naar hun kinderen vererven.

Voor partners die getrouwd zijn en kinderen hebben is dat tegenwoordig in de wet geregeld. Dat heet de “Wettelijke verdeling”. Wel is het bij de wettelijke verdeling zo dat naast de partner ook de kinderen een gelijk erfdeel (“kindsdeel”) verkrijgen. Dat kindsdeel wordt omgezet in een vordering (een “kindsdeel op papier”), dat in principe pas door het kind is op te eisen, als de laatste van beide partners is overleden. De kinderen erven bij het overlijden van de eerste partner in feite nog niets.

Voor de heffing van erfbelasting ziet de belastingdienst dat anders. Ook al erven de kinderen bij het eerste overlijden nog geen bezit, toch heeft dat erfdeel op papier wel een waarde. Is de waarde van dat erfdeel op papier meer dan ongeveer € 20.000 (de vrijstelling erfbelasting voor kinderen), dan wordt het meerdere belast met erfbelasting.

Wanneer de partners een woning bezitten die vrij is van hypotheek (of nog maar een kleine hypotheek heeft) dan kan het bij het overlijden van de eerste partner, dus al snel gebeuren dat er over de kindsdelen erfbelasting moet worden betaald. Wel is in de wet geregeld dat die erfbelasting door de langstlevende partner (uit het spaargeld) moet worden voorgeschoten voor die kinderen.

Testament met afvullegaat
Om te voorkomen dat de langstlevende partner voor de betaling van de erfbelasting flink moet interen op het spaarvermogen, is het mogelijk dat de partners testamenten maken en daarin een “afvullegaat” opnemen.

Door dat “afvullegaat” kan de langstlevende partner er voor kiezen om het erfdeel dat hij/zij  verkrijgt verder “af te vullen” ten koste van de erfdelen van de kinderen. Daarmee kunnen die erfdelen van de kinderen worden verlaagd tot het vrijgestelde bedrag van € 20.000, zodat daarover geen erfbelasting hoeft te worden betaald. De bedragen waarmee de erfdelen van de kinderen worden verlaagd, worden toegevoegd aan het erfdeel van de langstlevende partner. Ook over het erfdeel van die partner wordt erfbelasting geheven, maar de vrijstelling van een partner is ongeveer € 600.000. Dus voordat over het erfdeel van de partner daadwerkelijk erfbelasting hoeft te worden betaald, kan dat erfdeel van de partner nog aanzienlijk worden afgevuld. Op die manier wordt bereikt dat pas erfbelasting hoeft te worden betaald na het overlijden van de laatste partner.

Als je meer wilt weten over een testament met afvullegaat dan kun je contact opnemen voor een advies.