Ouders kunnen digitaal bij rechtbank gezamenlijk gezag over kind aanvragen

Ouders kunnen digitaal bij rechtbank gezamenlijk gezag over kind aanvragen

Het gezag bepaalt wie als wettelijke vertegenwoordiger officiële beslissingen over het kind kan nemen, zoals het openen van een bankrekening, beslissingen op school, maar ook medische beslissingen. Ouders die samenwonen moeten dit gezamenlijke gezag vastleggen door de ouders via de rechtbank in te schrijven in het gezagsregister. Gehuwde ouders hebben automatisch het gezamenlijke gezag. Als een ander dan de ouder deze rechten krijgt dan wordt dat niet gezag maar voogdij genoemd. Aanwijziging van een voogd vindt plaats via een beslissing van de rechter of door een aanwijzing van de ouders wanneer zij via een voogdij-benoeming in een testament een voogd aanwijzen.

Voor het digitaal aanvragen van het gezamenlijke gezag kunt u een online formulier invullen via de volgende link:

https://www.rechtspraak.nl/NAAR-DE-RECHTER/UW-SITUATIE/ONDERWERPEN/Pages/Gezamenlijk-gezag.aspx