Belastingvrije schenking van 100.000 euro mogelijk in 2013-2014

Belastingvrije schenking van 100.000 euro mogelijk in 2013-2014

Nederlanders mogen een ton belastingvrij schenken. Dat geld moet dan wel in de eigen woning worden gestoken. Dat is één van de plannen van het kabinet tijdens Prinsjesdag om de woningmarkt aan te jagen.

De schenking moet gebruikt worden voor de aankoop van een huis, verbouwingen of als aflossing op de hypotheek. (Op dit moment geldt ook al een extra schenkingsvrijstelling voor die gevallen, maar die is beperkt tot ongeveer 50.000 euro).

Nieuw in de schenkingsmogelijkheid is dat er geen leeftijdsgrens geldt voor de ontvanger. (Normaal geldt een leeftijd tussen 18 en 35 danwel 40 jaar). Ook ziet het er naar uit dat voor deze schenking geen familieband hoeft te bestaan (zoals normaal alleen tussen ouders en kinderen). Deze extra schenking geldt tussen 1 oktober 2013 en 1 januari 2015.

De schenking van 100.000 euro wordt dan wel belastingvrij, maar over dat deel van de financiering van de woning is er (uiteraard) geen hypotheekrenteaftrek. En bij de verkoop van die woning in de toekomst en aankoop van een nieuwe woning moet de 100.000 euro worden ‘meegenomen’ om de koopsom mee te betalen.

Bij een schenking van grotere bedragen kan het verstandig de schenking via de notaris vast te leggen. Dan kan worden voorkomen dat er onduidelijkheid bestaan of het geldbedrag bedoeld was als lening of als schenking.

Bovendien kunnen ouders die de schenking hebben bedoeld als voorschot op de erfenis bepalen dat het bedrag later moet worden verrekend met het erfdeel. Ook kan worden opgenomen dat de schenking alleen bestemd is voor hun eigen kind, zodat wanneer de relatie van het kind met zijn/haar partner in de toekomst door scheiding mocht eindigen, de ex-partner niet automatisch recht heeft op 50% van deze schenking.