Overdrachtsbelasting per 1 juli as. permanent op 2%. Hypotheekrenteaftrek blijft

Overdrachtsbelasting per 1 juli as. permanent op 2%. Hypotheekrenteaftrek blijft

Met het mislukken van het Catshuis overleg was er een reëele vrees dat de overdrachtsbelasting per 1 juli a.s. weer op het oude tarief van 6% zou komen wegens het aflopen van de tijdelijke verlaging die voor een jaar was afgesproken.

Verder is in het stabiliteitsakkoord afgesproken om de hypotheekrenteaftrek te handhaven. Vanaf januari 2013 moeten nieuwe hypotheken gedurende de looptijd in 30 jaar volledig worden afgelost om in aanmerking te komen voor de hypotheekrenteaftrek. Aflossing moet ten minste plaats vinden door middel van annuïteiten. Annuïteiten betekent dat er voor de hypotheek een vast bedrag per maand wordt betaald. In het begin van de looptijd zal dat vaste bedrag met name bestaan uit rente en voor een klein deel uit aflossing. Hoe meer er in de loop van de tijd op deze wijze wordt afgelost, hoe lager de verschuldigde rente zal zijn en hoe groter het deel van het vaste bedrag zal zijn aan aflossing, zodat aan het einde van de looptijd de gehele hypotheek is afgelost.

Nieuw af te sluiten hypotheken op basis van aflossingsvrij of banksparen zullen volgens de nieuwe regels geen hypotheekrenteaftrek geven, omdat bij die vormen niet tijdens de looptijd, maar pas aan het einde van de looptijd (al of niet via de aparte bankspaarrekening) aflossing van de hypotheek plaats vindt.