Overdrachtsbelasting per 1 juli 2012 weer van 2% naar 6%?

Overdrachtsbelasting per 1 juli 2012 weer van 2% naar 6%?

Met het afbreken van het Catshuis-overleg en het aftreden van kabinet Rutte en is het onduidelijk of er (tijdig) een verlenging volgt van het verlaagde 2% overdrachtsbelasting-tarief. Die maatregel werd namelijk juli 2011 genomen en loopt af per 1 juli 2012.

Wat nu als u als koper uw financiering niet tijdig vóór 1 juli 2012 rond krijgt?

Er zijn wellicht mogelijkheden om toch gebruik te maken van het 2% overdrachtsbelasting-tarief, wanneer de overdracht plaats vindt via een zogenaamde “Groninger-akte”;

Met die Groninger-(leverings)akte vindt levering van de eigendom van de woning plaats aan de koper, onder de voorwaarde dat de koper alsnog binnen bijvoorbeeld 30-dagen na de overdracht de volledige koopprijs betaalt. Heeft de koper binnen die termijn (de financiering en) de betaling niet geregeld dan vervalt de eigendomsoverdracht en is de verkoper weer eigenaar. Heeft de koper wel tijdig zijn betaling geregeld dan is de eigendomsoverdracht definitief geworden. Dit wordt door de notaris vastgelegd in een “akte kwijting koopprijs”. Aansluitend kan de koper dan zijn nieuwe hypotheekakte tekenen.

Omdat een overdracht via de Groninger-akte geen allerdaagse overdracht is, moeten er wèl een aantal extra zaken vooraf geregeld zijn:

– verkoper moet akkoord zijn met deze vorm van overdracht. In het koopcontract moet overdracht via een Groninger-akte worden opgenomen.

– de hypotheekbank van verkoper en van koper moeten akkoord zijn met deze vorm van overdracht;

– de koper moet met eigen geld de “kosten koper” (de overdrachtsbelasting, kadasterkosten, makelaarskosten en notariskosten) kunnen vóórfinancieren: Bij de eigendomsoverdracht moeten deze “kosten koper” namelijk al betaald worden, terwijl de hypotheekgelden pas een paar weken later beschikbaar zijn bij het tekenen van de akte kwijting koopprijs, zodat de kosten koper niet (zoals normaal gebruikelijk) direct uit de hypotheekgelden kunnen worden betaald.

– in overleg met de verzekeringsmaatschappij moet de dekking van de opstal-verzekering ten behoeve van de koper al gaan lopen, direct na het tekenen van de Groninger-akte (ook al heeft de betaling van de koopprijs nog niet plaatsgevonden), aangezien de eigendom van de woning (onder voorbehoud) al is overgegaan op koper. Is dit niet goed geregeld, dan is het eigenaarsrisico van de woning niet meer gedekt.

Meer weten over de Groninger-akte? Neem dan gerust contact met ons op.