Reparatie papieren schenking

Reparatie papieren schenking

In deze december maand worden traditiegetrouw de nodige schenkingen gedaan. Maar naast schenkingen van een geldbedrag is het ook mogelijk om een “schenking op papier” te doen.

Bij die schenking op papier wordt in een akte een bedrag geschonken, waarbij de uitbetaling van dat bedrag pas plaats vindt na het overlijden van de schenker. Die schenking op papier wordt vaak gebruikt als het vermogen bestaat uit overwaarde van een woning en dus niet zomaar contant beschikbaar is.

Meestal wordt zo’n schenking op papier door ouders aan hun kinderen gedaan.
Wanneer de laatste ouder overlijdt en zijn/haar bezit vererfd naar de kinderen, dan zullen de kinderen over die erfenis erfbelasting moeten betalen.

Voor de berekening van de erfbelasting mag van het bezit van de ouder worden afgetrokken de schenkingen op papier die door de ouder(s) aan de kinderen zijn gedaan.
Die bedragen zijn namelijk al bezit van de kinderen (maar waarbij de uitbetaling pas na het overlijden plaatsvindt).

De belastingdienst stelt wel een aantal eisen om die papieren schenking van de erfenis te kunnen aftrekken. Een van die eisen is dat de papieren schenking via de notaris is vastgelegd in een notariële akte. Een andere eis is dat over het bedrag dat op papier is geschonken, ieder jaar 6% rente wordt betaald aan het kind. Die rente mag niet bij de schenking op papier worden bijgeteld, maar moet daadwerkelijk jaarlijks aan het kind worden uitbetaald.

Regelmatig kom ik tegen dat die rente-betalingen een aantal jaar hebben plaats gevonden, maar dat de ouder daarna met die betalingen is gestopt. Daardoor voldoet die papieren schenking niet meer aan de fiscale vereisten.

Gelukkig bestaat er wel een mogelijkheid om zo’n papieren schenking te repareren, doordat de ouder later als nog die rente-betalingen inhaalt.

Stel dat woning met die overwaarde inmiddels is verkocht, dan zou de ouder uit die opbrengst die rente-betalingen kunnen inhalen. Die betalingen worden dan niet als aparte schenkingen gezien.

Voor meer informatie over papieren schenkingen, kun je contact opnemen.