WOZ waarde en erfbelasting

WOZ waarde en erfbelasting

Op dit moment is waarschijnlijk de WOZ waarde van uw woning voor het nieuwe jaar vastgesteld en zal de WOZ beschikking binnenkort aan u worden toegezonden.

Deze WOZ waarde van de woning wordt tegenwoordig voor veel belastingen gebruikt, zoals bijvoorbeeld voor de Onroerend Zaakbelasting (OZB) en de Inkomstenbelasting (IB). De WOZ waarde wordt daarnaast ook verplicht gebruikt voor de waardeopgave van de eigen woning voor de erfbelasting.

Bezwaar tegen WOZ waarde
Wanneer de WOZ waarde van de woning hoger is dat de werkelijke waarde op de vrije markt, dan zal ook die hogere WOZ waarde, na het overlijden van een van de eigenaren, beslissend zijn voor de aanslag erfbelasting.

Het kan dus zeker de moeite waard zijn tijdig bij uw gemeente bezwaar te maken tegen de hoogte van uw WOZ waarde. Dit zult u moeten doen binnen 6 weken na de datum van de WOZ beschikking.

Als iemand in de loop van het jaar is overleden, dan zal die 6 weken termijn al lang zijn verstreken. Voor erfgenamen die door het overlijden eigenaar van de woning zijn geworden bestaat er wel de mogelijkheid om bij de gemeente opnieuw de waarde te laten vaststellen.
Nadat de gemeente die beschikking voor de WOZ waarde heeft afgegeven, gaat er een nieuwe 6 weken termijn lopen, waarbinnen de erfgenamen bezwaar kunnen indienen.

WOZ waarde van welk jaar?
Als u uw aanslag goed bekijkt dan zult u zien dat de WOZ beschikking voor 2017 een peildatum heeft één jaar eerder, dus 1 januari 2016.

Voor de aangifte erfbelasting betekent dit dat u mag kiezen voor de WOZ waarde die geldt voor het kalenderjaar waarin u de woning als erfgenaam hebt verkregen óf voor de WOZ waarde die geldt voor het daarop volgende kalenderjaar.
Dus als iemand overlijdt in 2016 mag je kiezen voor de waarde van de WOZ beschikking 2016 (met peildatum 1-1-2015) of WOZ beschikking 2017 (met peildatum 1-1-2016).

Als de waarde nog niet bekend is moet u de aangifte erfbelasting indienen met de bekende waarde. Als de nieuwe WOZ waarde lager is, wordt de aanslag ambtshalve verminderd.
Na ontvangst van de lagere WOZ beschikking door de erfgenamen kunnen zij een verzoek doen aan de Belastingdienst tot vermindering van de aanslag erfbelasting (met een kopie van deze WOZ beschikking).

Als u de WOZ beschikking nog niet heeft ontvangen, maar wel benieuwd bent naar de nieuwe waarde dan kunt u die sinds kort (voor de meeste gemeenten) online zien op de website: www.wozwaardeloket.nl.

Voor meer informatie over vaststelling van de WOZ waarde voor de erfbelasting kunt u contact opnemen.