Schenking aan “kinderen”

Schenking aan “kinderen”

Wanneer ouders een schenking doen aan een kind, dan kun je een bedrag per jaar vrij van schenkbelasting geven. Voor een schenking in 2016 is dat € 5.304 per kind.
Maar wie rekent de belastingdienst tot die kinderen?

Dat is ook van belang omdat het belastingtarief dat kinderen betalen wanneer je boven dat bedrag uitkomt lager is dan het belastingtarief bij schenking aan andere personen.

Kind voor de schenkbelasting

Naast een eigen afstammeling van de schenker, rekent de belastingsdienst tot kinderen, een persoon, die:

–           door de schenker is geadopteerd;
–           een pleegkind is van de schenker;
–           een kind is van een partner van de schenker (“stiefkind”);
–           de partner is van een kind (“schoonkind”)

Stiefkind en pleegkind

Een stiefkind wordt door de bloedband met een van de ouders en door de relatie tussen beide ouders (al of niet gehuwd) automatisch tot die kinderen gerekend. Voor pleegkinderen is dat anders. Om als pleegkind voor de schenkbelasting als kind te worden aangemerkt, moet het pleegkind vóór zijn of haar 21e jaar ten minste vijf jaren door de pleegouder(s) als een eigen kind zijn opgevoed en onderhouden.

Schoonkind

Het schoonkind geldt als kind, maar het moet wel gaan om een partner die met het kind is gehuwd of ongehuwd samenwonenden die: minimaal 2 jaar op hetzelfde adres staan ingeschreven en een notariële samenlevingsovereenkomst hebben gesloten of zonder die overeenkomst ten minste 5 jaar op hetzelfde adres staan ingeschreven.

Wel ziet de belastingdienst voor de schenking het kind en die partner als één persoon.
Wordt in een jaar een schenking gedaan van € 5.304 aan een kind én ook nog eens € 5.304 aan de partner, dan geldt maar één keer de vrijstelling.

Dat een kind van een partner wordt gezien als kind, kan een voordeel zijn als een grote belastingvrije schenking wordt gedaan. Als een kind 18 jaar of ouder is, maar nog niet de leeftijd van 40 jaar heeft bereikt mag eenmalig een belastingvrije schenking tot circa € 25.000 worden gedaan. Als het kind al 40 jaar of ouder is, maar de partner van het kind jonger dan 40 jaar is, dan kan de schenking van circa € 25.000 belastingvrij aan het schoonkind worden gedaan.

Overlijden en echtscheiding

Is een kind overleden, dan wordt de partner nog steeds als kind gezien. Zijn het kind en de partner gescheiden dan wordt voor de schenkbelasting de ex-partner niet meer als kind gezien.