Testament of hypotheek tekenen op afstand

Testament of hypotheek tekenen op afstand

In mijn dagelijkse praktijk als notaris ontmoette ik (tot kort geleden) veel mensen op mijn kantoor: voor het voeren van besprekingen, het afgeven van stukken en het ondertekenen van documenten.

Uiteraard is dat allemaal anders geworden door de Corona-crisis. Daardoor houden we afstand en maken we nu zo min mogelijk fysiek contact. Nu werken we zo veel mogelijk met telefonische en video-besprekingen en laten we mensen daar waar mogelijk via een volmacht akten ondertekenen.

Fysiek contact was (tot kort geleden) de regel in het notariaat, omdat het belangrijk is dat wij met zekerheid vaststellen wie een akte tekent, dat die persoon weet waar hij/zij voor tekent en dat het ondertekenen gebeurt uit vrije wil.

Door alle technologische ontwikkelingen, zoals het voeren van video-besprekingen via bijvoorbeeld Skype, Zoom, WhatsApp, is het goed mogelijk om het fysieke contact te vermijden en toch goed uitleg te geven over de inhoud en de gevolgen van de akte.

Daarbij moet ik uiteraard wel waakzaam blijven dat de persoon met wie ik praat niet beïnvloed wordt door iemand anders die buiten beeld staat, maar wel in dezelfde ruimte aanwezig is.

Helaas zijn deze video-besprekingen niet een oplossing voor het ondertekenen op afstand van alle akten. Voor het ondertekenen van een testament vereist de wet dat wordt getekend in persoon en is het tekenen via volmacht dus niet geldig. Het ondertekenen van een hypotheekakte kan alleen in persoon of via een notariële volmacht. Die notariële volmacht zelf moet weer fysiek bij een notaris worden getekend, dus dat lost dit probleem niet op.

Om het fysieke contact zo veel mogelijk te verminderen laten we daarom bij een overdracht van een woning de verkoper zo veel mogelijk via volmacht tekenen. De koper laten we dan in persoon tekenen op mijn kantoor, omdat de koper meestal ook een hypotheek moet tekenen.

Hoe nou te handelen wanneer iemand toch een testament moet opmaken, ernstig ziek is en uitstel niet mogelijk is? In die noodsituatie is de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) van mening dat er een testament opgemaakt kan worden zonder dat die persoon het testament ondertekent. Uiteraard moet het opstellen van zo’n testament en het vaststellen wat de uiterste wil is van die persoon met extra zorgvuldigheid en controles plaatsvinden. Dat kan dus alleen in uitzonderlijke gevallen.

Net als ieder ander hoop ik dat we deze Corona-crisis zo snel mogelijk achter ons kunnen laten en dan hoop ik dat ik u gewoon weer op mijn kantoor kan begroeten.