Vastleggen eigen inbreng bij aankoop woning

Vastleggen eigen inbreng bij aankoop woning

Bij de aankoop van een woning moet tegenwoordig regelmatig eigen geld worden ingebracht om een deel van de koopsom te betalen. Maar hoe moet dat worden vastgelegd en welke regels gelden daarbij?

Schriftelijke vastlegging
Voor het vastleggen van die eigen inbreng bent u in principe vrij in de wijze waarop u die inbreng wilt bewijzen. Wel is sterk aan te raden om de afspraken schriftelijk vast te leggen en steeds bij te werken als er later extra inbreng of terugbetaling van inbreng plaats vindt. Bij samenwoners die een huis kopen worden die afspraken over inbreng vaak vastgelegd in een samenlevingsovereenkomst.

Als u gehuwd bent en gaat afwijken van de wettelijke regeling en/of gehuwd bent onder het maken van huwelijkse voorwaarden, dan zullen de afspraken over die inbreng (waarschijnlijk) vastgelegd moeten worden in huwelijkse voorwaarden.

Nominaal of beleggingsleer?
Wanneer eigen geld wordt ingebracht in een woning wordt vaak afgesproken dat bij latere verkoop of verdeling van de woning, hetzelfde bedrag dat is ingebracht ook weer moet worden terugbetaald. In dat geval spreken we van een nominale inbreng. Dat kan eventueel worden gecombineerd met een rentevergoeding, maar vaak geldt tussen partners dat die inbreng renteloos is.

De andere keuze is om de beleggingsleer toe te passen. Daarbij wordt gekeken welk deel van de waarde van de woning bestaat uit die eigen inbreng. Stel dat een van de partners voor 20% van de waarde eigen geld heeft ingebracht, dan wordt er afgesproken dat bij verkoop of verdeling die partner ook 20% van de (verkoop)waarde van de woning krijgt terugbetaald. Als die woning sinds de aankoop in waarde is gestegen dan krijgt die partner dus ook 20% van die waardestijging vergoed. Maar is de woning in de tussentijd in waarde gedaald dan zal die partner 20% minder van de eigen inbreng krijgen terugbetaald. Bij de beleggingsleer is het dus alsof die partner 20% extra eigendom heeft van die woning.

Naast duidelijkheid over afspraken, is het voor samenwoners van groot belang om de afspraken over inbreng schriftelijk vast te leggen wanneer zij willen afspreken dat de beleggingsleer geldt voor de eigen inbreng. Die beleggingsleer wordt zonder schriftelijke vastlegging slechts in uitzonderlijke gevallen door de rechter aangenomen, ook wanneer de woning sinds die inbreng fors in waarde is gestegen of gedaald.

Bovendien kan door het vastleggen van die eigen inbreng worden voorkomen dat het recht op terugbetaling van die inbreng (zowel bij een nominale inbreng als bij de beleggingsleer) verjaard door het verloop van 5 jaar na de datum van de inbreng.

Als je meer wilt weten over vastlegging van eigen inbreng dan kan u contact met ons opnemen.