Waar moet ik op letten bij schenkingen

Waar moet ik op letten bij schenkingen

De laatste jaren is er weer veel aandacht voor schenkingen. Zeker sinds de mogelijkheid om extra belastingvrij te schenken voor een eigen woning.

Waar moet je extra op letten bij het doen van schenkingen?

Uitsluitingsclausule
Door bij de schenking een uitsluitingsclausule op te nemen zorg je als schenker dat de schenking privé blijft van de persoon aan wie je schenkt (“de begiftigde”). Mocht de begiftigde getrouwd zijn (in algehele gemeenschap van goederen) en later gaan scheiden, dan hoeft die schenking (in principe) niet 50% / 50% met de ex-partner gedeeld te worden. Uitzondering daarop kan spelen wanneer de begiftigde bewust die schenking heeft gebruik voor het gewone levensonderhoud en het schenkingsbedrag daardoor is opgemaakt.

Inbrengclausule
Een inbrengclausule is aan de orde wanneer er wordt geschonken aan een kind, terwijl niet al de andere kinderen een soort gelijke schenking krijgen. Hetzelfde geldt voor schenkingen aan kleinkinderen.

Met het opnemen van een inbrengclausule wordt aan de begiftigde de verplichting opgelegd om het bedrag van de schenking in te brengen in de nalatenschap. Daarmee ontstaat de verplichting voor dat kind om die schenking te verrekenen met zijn/haar erfdeel. Zeker bij grotere schenkingen voor een eigen woning is het verstandig deze clausule op te nemen, wanneer niet duidelijk is of de andere kinderen ook zo’n schenking voor de eigen woning gaan krijgen.

Verplichte notariële akte
Bij sommige schenkingen vereist de wet dat die schenkingen worden vastgelegd in een notariële akte om geldig te zijn. Dit worden ‘schenkingen terzake des doods’ genoemd en dat zijn schenkingen waarvan het de bedoeling is dat die pas worden uitgevoerd bij het overlijden van de schenker.

Een bekend voorbeeld van zo’n schenking is een ‘papieren schenking’. Daarbij wordt een bedrag op papier geschonken (vaak een deel van de overwaarde van de woning van de schenker) waarbij uitkering van die schenking pas plaats vindt bij het overlijden van de schenker. Na het overlijden kan dan het bedrag van de papieren schenking worden uitgekeerd en dat bedrag worden afgetrokken van het vermogen waarover erfbelasting moet worden betaald.

Een ander voorbeeld van zo’n schenking terzake des doods is wanneer een bedrag is geleend, maar later wordt vastgelegd dat een gedeelte wordt kwijtgescholden wanneer de schuldeiser komt te overlijden.

Wanneer die schenkingen ter zake des doods niet in een notariële akte zijn vastgelegd vervallen die schenkingen bij het overlijden van de schenker. Dan heeft die papieren schenking of die kwijtschelding dus juridisch nooit plaats gevonden.

Als je meer wilt weten over schenkingen dan kan je contact met ons opnemen.