Voorzichtig handelen bij aanvaarden van een erfenis

Voorzichtig handelen bij aanvaarden van een erfenis

Voorzichtig handelen bij aanvaarden van een erfenis

Wanneer je niet zeker weet of een erfenis die je krijgt een positief saldo heeft dan moet je voorzichtig te werk gaan.

Om als erfgenaam niet aansprakelijk te zijn voor de schulden van de erfenis, kan je op een veilige manier de erfenis aanvaarden: “Beneficiair aanvaarden”. Daarvoor moet je (via de notaris) een verklaring bij de rechtbank afleggen.

Als je als erfgenaam handelt alsof je eigenaar bent van de goederen van de erfenis, dan heb je door je handelen op een gewone manier aanvaard (“zuiver aanvaarding”) en dan ben je wèl aansprakelijk voor de schulden. Heb je op die manier gehandeld vóór het afleggen van de verklaring via de rechtbank, dan is beneficiair aanvaarden niet meer mogelijk.

Dat speelde ook in een geschil waarover Hof Den Haag op 28 juni 2016 uitspraak heeft gedaan. In die zaak had een erfgenaam na het overlijden van haar moeder een bedrag van € 500 met de pinpas opgenomen van haar moeders rekening en een aantal andere betalingen gedaan. De dochter heeft zich erop beroepen dat die uitgaven redelijke kosten waren voor een passende uitvaart van haar moeder.

Het Hof heeft daarover geoordeeld dat kosten van benzine geen kosten voor een passende uitvaart zijn, maar kosten van de dochter zelf. Verder heeft de dochter niet met bewijsstukken aangetoond dat een betaling bij de supermarkt en de geldopname van € 500 zijn besteed aan de uitvaart.
Op de uitgave voor een Thais restaurant gaat het Hof niet verder in, maar over een etentje bij een restaurant na een uitvaart is wel eens eerder in een andere zaak door de rechter geoordeeld dat die kosten niet zomaar kosten van een passende uitvaart zijn.

Verder wijst het Hof in deze zaak erop dat de dochter geen executeur van de nalatenschap was, dus gewoon als erfgenaam heeft gehandeld.

Het Hof komt tot de conclusie dat de dochter gelden heeft onttrokken aan de erfenis en dus heeft gehandeld alsof ze eigenaar van die gelden was. Door dat handelen heeft de dochter de erfenis van haar moeder zuiver aanvaard.

Gevolg hiervan is dat de dochter aansprakelijk werd voor de schulden van de erfenis. Die schulden bestonden met name uit de schulden die de moeder had aan de kinderen van haar 2e echtgenoot. Die 2e echtgenoot was al eerder overleden en dus hadden zijn kinderen nog op papier een erfdeel tegoed.

Tot slot gaf het Hof nog aan dat als de nieuwe Wet bescherming erfgenamen, die op 1 september a.s. in werking zal treden, in deze zaak al had gegolden, dat de dochter toch niet zou zijn beschermd, omdat die nieuwe Wet alleen maar bescherming geeft tegen schulden die een erfgenaam niet kent en ook niet behoorde te kennen.