Wijzigingen overdrachtsbelasting 2021 (II)

Wijzigingen overdrachtsbelasting 2021 (II)

De plannen voor wijziging van de tarieven voor overdrachtsbelasting per 2021 zijn inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen en zullen waarschijnlijk ook de goedkeuring krijgen van de Eerste Kamer.

De meeste aandacht in de nieuwe plannen heeft gekregen de vrijstelling (0% tarief) voor starters. Om recht te hebben op het 0%-tarief gelden 5 eisen:

1. De koper moet op het moment van de eigendomsoverdracht van de woning een leeftijd hebben van 18 tot en met 34 jaar.

Zijn er 2 kopers, waarbij koper 1 de leeftijd heeft van 33 jaar en (zijn partner) koper 2 de leeftijd heeft van 36 jaar en zij verkrijgen de woning ieder voor de helft, dan geldt voor de helft van de koopprijs 0% en de andere helft 2% overdrachtsbelasting.

2. De koper moet die woning gaan gebruiken als (niet tijdelijk) hoofdverblijf.

Het 0% tarief is bedoeld voor eigen woning bezit van starters, en niet als vrijstelling voor beleggers. Wanneer de woning slechts tijdelijk of niet als eigen woning wordt gebruikt, dan geldt een nieuw tarief van 8% overdrachtsbelasting. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij aankoop van een vakantiewoning, aankoop van een woning door ouders voor een kind of aankoop door (andere) beleggers.

De koper moet die vrijstelling (0%-tarief) niet eerder hebben gebruikt.

Een koper kan slechts eenmalig gebruik maken van de vrijstelling (0%-tarief) en die vrijstelling niet opnieuw gebruiken bij aankoop van een woning een paar jaar later. Wanneer een koper al eerder vóór 2021 een woning heeft gekocht, dan kan die koper bij een toekomstige aankoop wèl een beroep doen op 0% overdrachtsbelasting, aangezien die koper die vrijstelling nog niet eerder heeft gebruikt.

4. De woning heeft een waarde van maximaal euro 400.000.

Per 1 april 2021 geldt een extra vereiste dat de woning en aanhorigheden (bijv. bijbehorende schuur) een waarde mag hebben tot en met euro 400.000. Wordt 50% van een woning gekocht dan wordt beoordeeld of de gehele woning maximaal euro 400.000 waard is. Als de eigendomsoverdracht (bij de notaris) plaats vindt in de periode 1 januari tot en met 31 maart 2021 dan geldt de waardenbeperking niet, en dan is ook een duurdere woning vrijgesteld van overdrachtsbelasting.

5. De koper tekent een schriftelijke verklaring bij de notaris

Uiterlijk vóór het ondertekenen van de akte van levering moet de koper een verklaring ondertekenen dat hij/zij de woning zelf gaat gebruiken als hoofdverblijf en dat hij/zij de vrijstelling (0% tarief) niet eerder heeft gebruikt.

Meer weten over de wijzigingen voor de overdrachtsbelasting per 2021? Dan kunt u contact met ons opnemen.