Wijzigingen overdrachtsbelasting 2021 (I)

Wijzigingen overdrachtsbelasting 2021 (I)

Afgelopen Prinsjesdag heeft het kabinet wijzigingen bekend gemaakt in de tarieven voor overdrachtsbelasting per 1 januari 2021. Op dit moment bestaan er 2 tarieven voor overdrachtsbelasting: 2% belasting voor overdracht van een woning en 6% belasting voor overdracht van een niet-woning. (bijvoorbeeld een stuk grond of bedrijfpand).

De meeste aandacht in de nieuwe plannen heeft gekregen de vrijstelling (0% tarief) voor starters. Die vrijstelling geldt voor een persoon die op het moment van de eigendomsoverdracht van een woning (het tekenen bij de notaris) een leeftijd heeft van 18 tot en met 34 jaar. Verder moet die persoon die woning gaan gebruiken als (niet tijdelijk) hoofdverblijf. Tot slot moet die persoon niet eerdere die vrijstelling hebben gebruik. Dat betekent dat wanneer iemand een woning heeft verkregen tegen 0% overdrachtsbelasting, hij/zij niet een paar jaar later een nieuwe woning kan verkrijgen tegen opnieuw het 0% tarief.

Voor personen die bij de overdracht van de eigen woning 35 jaar of ouder zijn geldt niet het 0% tarief, maar blijft het huidige 2% tarief gelden. Zijn worden ook wel “doorstomers” genoemd.

Wanneer de woning slechts tijdelijk of niet als eigen woning wordt gebruikt, dan geldt een nieuw tarief van 8% overdrachtsbelasting. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij aankoop van een vakantiewoning, aankoop van een woning door ouders voor een kind of aankoop door (andere) beleggers.

Het tarief voor overdracht van niet-woningen (bijvoorbeeld een stuk grond, een losse garage en/of bedrijfpand) wordt in de regeling ook verhoogd naar 8%.

Doel van de wet is starters makkelijker toegang geven tot de woningmarkt, door invoering van het 0% belastingtarief en door die woningmarkt minder aantrekkelijk te maken voor beleggers vanwege de tariefsverhoging naar 8% belasting.

Of dit doel dat de regering voor ogen heeft ook zal worden bereikt zal moeten afgewacht. De kans is groot dat starters met die besparing van 2% belasting verder zullen opbieden bij een woningaankoop, dus niet echt een voordeel zullen hebben. Daarnaast kan minder aankoop door beleggers leiden tot minder huurwoningen en verhoging van de huurprijzen.