Stamrechtvrijstelling en Stamrecht B.V. vervalt per 1 januari 2014

Stamrechtvrijstelling en Stamrecht B.V. vervalt per 1 januari 2014

Als onderdeel van de kabinetsplannen tijdens Prinsjesdag is de mogelijkheid om een stamrechtvrijstelling te gebruiken voor gederfd loon (gouden handdruk) komen te vervallen per 1 januari 2014. Een veel gebruikte mogelijkheid om dat stamrecht onder te brengen in een Stamrecht B.V. komt daarmee ook met dezelfde datum te vervallen. Als gevolg van de afschaffing van de stamrechtvrijstelling zullen vergoedingen voor gederfd loon (gouden handdruk) die nog niet zijn omgezet in stamrechten vanaf die datum direct in de loonbelasting worden belast.

Wel bestaat er een mogelijkheid om vóór 1 januari 2014 al opgebouwde stamrechten in het jaar 2014 in eens te laten vrijvallen. In dat geval zal maar 80% van die uitkering in de belastingheffing worden betrokken.

Mocht de situatie van een gouden handdruk binnenkort bij u een rol spelen dan is het van belang dat de onderbrenging daarvan in een nieuw op te richten Stamrecht B.V. met goedkeuring van de fiscus nog vóór 1 januari 2014 plaats vindt.

Voor meer vragen daarover kunt u contact opnemen met notaris Jaap Boon