Beperking wettelijke gemeenschap van goederen

Beperking wettelijke gemeenschap van goederen

Op 19 april 2016 heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen om de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken. Als dit voorstel ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen zal dat voor de toekomst betekenen dat na het sluiten van een huwelijk niet automatisch alle bezittingen en schulden gezamenlijk zijn.

Nieuwe wettelijke systeem
Dit nieuwe wettelijke systeem gaat er vanuit dat bezittingen en schulden die vóór het huwelijk privé waren, ook na het sluiten van het huwelijk privé blijven en dat bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk worden verkregen wel automatisch gezamenlijk bezit worden.

Goede administratie bijhouden
Op zich klinkt dit nieuwe systeem helder en duidelijk, maar daarvoor is wel vereist dat de echtgenoten tijdens hun huwelijk hun privé-vermogens en het gezamenlijk vermogen goed van elkaar gescheiden houden en daarvan een goede administratie bijhouden. In de praktijk gebeurt dit tussen echtgenoten vaak niet.

Stel een vrouw heeft spaargeld vóór het huwelijk opgebouwd en gebruikt dat voor een woning die zij samen met haar man tijdens het huwelijk heeft aangekocht. Als ze dat privé-spaargeld gebruikt voor een verbouwing en ook voor betaling van de hypotheekrente en aflossing van de hypotheek, hoeveel daarvan krijgt zij dan terug na verkoop van die gezamenlijke woning? En wat als de waarde van de woning is gestegen, krijgt zij dan dezelfde inbreng terug of gaat dat extra meedelen in die waardestijging?

Als die administratie niet goed is bijgehouden en de afspraken tussen beide echtgenoten niet duidelijk zijn, bij dan kan dat met name bij een echtscheiding of een overlijden flinke ruzies geven, die dan soms bij de rechter moeten worden uitgevochten.

Ondernemers
Volgens het nieuwe wettelijke systeem zal (de waarde van) een onderneming die tijdens het huwelijk wordt gestart of wordt overgenomen automatisch gemeenschappelijk bezit zijn van de beide echtgenoten. Dit heeft tot gevolg dat schuldeisers van het bedrijf hun schuld makkelijker kunnen verhalen op de beide echtgenoten en bovendien dat bij echtscheiding de volledige waarde van de onderneming 50%-50% tussen de echtgenoten moet worden gedeeld.

Dit is anders wanneer de ondernemer kan bewijzen dat hij/zij de onderneming uit privé-vermogen heeft verkregen. Ook kan dit worden voorkomen door goede huwelijkse voorwaarden op te stellen.

Als u meer wilt weten over deze nieuwe wettelijke regeling en over huwelijkse voorwaarden, dan kunt u contact opnemen voor een vrijblijvend advies.