Check goed uw oudere testamenten

Check goed uw oudere testamenten

In dit artikel doe ik een oproep aan personen die zelf (of van wie de ouders) een testament hebben opgemaakt in de jaren ’70 of ’80. Meestal zijn het korte testamenten van 2 of 3 bladzijden lang. Ik raad die mensen aan om dat testament nog eens goed te laten bekijken.

Oudere testamenten

Ook hier in de regio zijn in die tijd dat soort korte testamenten gemaakt, die in die tijd zeer gangbaar waren. De testamenten die ik bedoel zijn testamenten gemaakt voor echtgenoten (partners) met kinderen.

Een voorbeeld uit die tijd zijn testamenten waarbij als langstlevende bescherming de echtgenoot (partner) tot enig erfgenaam wordt benoemd. De kinderen worden daarin niet tot erfgenaam benoemd.

Op zich werkt het testament wel als bescherming voor de echtgenoot (of partner), want bij overlijden van een van de echtgenoten (partners) erft de andere echtgenoot (partner) (de “langstlevende”) de gehele erfenis. Overlijdt de langstlevende dan vererft dat bezit naar de kinderen.

Het risico van dit soort testamenten is dat er mogelijk flink wat erfbelasting moet worden betaald wanneer de kinderen erven (na het overlijden van de langstlevende).

Enige tijd geleden had ik een echtpaar op mijn kantoor dat door nieuwe testamenten op te maken een aantal duizend euro aan erfbelasting kon besparen.

Hoe kan een ander soort testament nou zo veel besparing opleveren?

Tegenwoordig worden in de meeste langstlevende testamenten naast de langstlevende ook meteen de kinderen tot erfgenamen benoemd. Vervolgens wordt in het testament geregeld dat de kinderen hun erfdeel niet kunnen opeisen en dat de erfenis eerst bij de langstlevende blijft. Het feit dat de kinderen “op papier” een erfdeel krijgen maakt een groot verschil voor de afhandeling van de erfbelasting.

In de testamenten van tegenwoordig kunnen, veel meer dan vroeger, handige clausules worden opgenomen om belasting te besparen, bijvoorbeeld:
–       handiger gebruik van vrijstellingen van erfbelasting (euro 20.000,00 pèr kind en pèr kleinkind);
–       handiger spreiding over verschillende tarief-schijven;
–       gebruik van een niet-opeisbare rente over de erfdelen, als aftrekpost voor de erfbelasting;
–       AWBZ-clausule bij opname in verzorg- of verpleeginstelling.

Afhankelijk van uw bezit en de samenstelling van het gezin is het mogelijk dat vernieuwing van uw testament u een flinke belastingbesparing oplevert. Dus check goed uw oudere testament!

Als u meer wilt weten over testamenten of uw huidige testament wilt laten beoordelen, dan kunt contact opnemen voor een vrijblijvend advies.