Vennoot van firma aansprakelijk voor oude schulden?

Vennoot van firma aansprakelijk voor oude schulden?

De vraag die al jaren speelt is of een nieuwe vennoot ook mede-aansprakelijk is voor de schulden die al bestonden voordat hij toetrad in de firma. Dit zijn dus schulden die zijn ontstaan toen hij nog niet het mede-beheer voerde over de firma.

Firma

Een onderneming kan je drijven in verschillende vormen: bijvoorbeeld als eenmanszaak, als firma of als B.V. Bij een firma (officiële naam is Vennootschap onder Firma ofwel VOF) heb je meer dan één ondernemer nodig, die samen een onderneming drijven. Voordeel van een firma is dat je die makkelijk kan starten, meestal door het tekenen van een firma-contract en vervolgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Nadeel van een firma is dat ieder van de vennoten hoofdelijk aansprakelijk is voor elkaars handelen. Dat betekent dat je als vennoot voor 100% mede-verantwoordelijk bent voor het handelen van je mede-vennoten.

Als er daardoor schulden ontstaan dan kan de schuldeiser bij het vermogen van de firma terecht, maar de schuldeiser kan zich ook financieel verhalen op de privé-vermogens van alle vennoten.

Aansprakelijkheid voor oude schulden?

Je kan vennoot in een firma worden door samen een firma te starten, maar je kan ook vennoot worden door jaren later als vennoot toe te treden tot die firma.

De vraag die daarbij al jaren speelt is of die nieuwe vennoot ook mede-aansprakelijk is voor de schulden die al bestonden voordat hij toetrad in de firma. Dit zijn dus schulden die zijn ontstaan toen hij nog niet het mede-beheer voerde over de firma.

Waarschijnlijk weet de vennoot niet eens dat die schulden bestaan. Door het risico van deze persoonlijke aansprakelijkheid is die vraag van groot belang.

Op 13 maart 2015 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak over deze vraag gedaan, met als uitkomst dat de nieuw toegetreden vennoot toch aansprakelijk is voor schulden die vroeger zijn ontstaan. In deze zaak die aan de rechter werd voorgelegd ging het om een schuld van ongeveer euro 50.000, omdat de andere vennoten geen pensioenpremies hadden afgedragen voor een verplicht bedrijfspensioen.

De reden voor die uitkomst is dat dit volgt uit het systeem dat je als vennoot mede aansprakelijk bent voor het handelen van mede-vennoten. Vennoten staan er namelijk persoonlijk voor in, dat afspraken die door schuldeisers met de firma worden gemaakt ook worden nagekomen. Die schuldeisers die zich op de firma gaan verhalen hoeven dan niet te onderzoeken welke vennoot op welk moment is toegetreden of uitgetreden. Het feit dat de schuldeisers met het toetreden van een nieuwe vennoot er een extra vermogen bij krijgen om zich op te verhalen maakt dit niet anders.

Daarnaast kan een vennoot na uittreding uit de firma zelfs nog aansprakelijk blijven voor schulden. In een recente uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 24 februari 2015 werd bepaald dat een uitgetreden vennoot mede-aansprakelijk was voor de betaling van achterstallige huurtermijnen die zijn ontstaan na zijn uittreding, aangezien de huurtermijnen voortvloeien uit een (duur)overeenkomst die is afgesloten in een tijd waarin hij wel vennoot was van de firma.

Om dit soort aansprakelijkheid te beperken is het verstandig dat een toetredende of uittredende vennoot vooraf een goed onderzoek doet naar de bestaande schulden van de vennootschap en met de bestaande vennoten afspreekt dat zij voor eventuele bestaande schulden garant staan.

Tot slot kunnen de vennoten overwegen om de firma om te zetten in een B.V. om aansprakelijkheid voor schulden te beperken.