Doorgeven aan Belastingdienst lening eigen woning bij familie, bedrijf of buitenlandse bank

Doorgeven aan Belastingdienst lening eigen woning bij familie, bedrijf of buitenlandse bank

Iedereen is momenteel weer druk bezig alle rekeningafschriften en andere documenten compleet te krijgen voor de aankomende aangifte Inkomstenbelasting.

Doorgeven aan nieuwe lening

Voor de hypotheekrenteaftrek heeft de belastingdienst het afgelopen jaar een belangrijke nieuwe regel geïntroduceerd wanneer een lening voor de eigen woning niet bij een Nederlandse bank is afgesloten, maar bijvoorbeeld bij een buitenlandse bank, een BV of bij een familielid.

Is die hypotheeklening na 1 januari 2013 niet bij een Nederlandse bank afgesloten, dan ben je verplicht de gegevens van die lening (via een speciaal formulier) door te geven aan de belastingdienst. Doe je dat niet dan heb je géén recht op hypotheekrenteaftrek.

Via het formulier moet je onder andere de volgende gegevens doorgeven:

 • de naam en adresgegevens van jezelf als leningnemer
 • de naam en adresgegevens van eventuele andere leningnemers
 • de naam en adresgegevens van de geldlener (leningverstrekker)
 • burgerservicenummer van jezelf en eventuele andere leningnemers
 • burgerservicenummer van de leningverstrekker
 • de startdatum van de lening
 • de hoogte van het bedrag
 • de looptijd in maanden
 • het rentepercentage
 • de manier van aflossen (annuïtair of lineair)

Doorgeven wijzigingen in de lening

Ook wijzigingen in eerder doorgegeven leningen moet je via het formulier doorgeven.

Met het formulier kan je dus:

 • een nieuwe lening aan doorgeven
 • een eerder doorgegeven lening wijzigen
  Je hoeft alleen een wijziging door te geven als het rentepercentage, de einddatum van de lening of de manier van aflossen wijzigt.
 • een eerder doorgegeven lening intrekken
 • gegevens opvragen van een eerder doorgegeven lening

Geen gegevens doorgeven

In een aantal gevallen hoeft je geen gegevens door te geven via het formulier:

Je hoeft dit formulier niet te gebruiken als:

 • de lening niet verplicht afgelost hoeft te worden om renteaftrek te krijgen
  Als je niet verplicht bent de lening af te lossen, bijvoorbeeld omdat je een oude lening (van vóór 1 januari 2013) hebt overgesloten, hoeft je deze ook niet aan ons door te geven.
 • de bank of andere financiële instelling de gegevens van je lening al doorgeeft. (Dit geldt voor banken en andere financiële instellingen met een adres in Nederland).
 • Je geen (hypotheek)renteaftrek voor de lening kan krijgen, bijvoorbeeld omdat:
  • het een lening voor een vakantiewoning is
  • de lening niet voldoet aan de voorwaarden (bijvoorbeeld omdat je de lening niet binnen 30 jaar aflost)
 • de lening beëindigd is, omdat je de laatste aflossing hebt betaald. Je hoeft in dat geval niet door te geven dat de lening geëindigd is.

Wanneer geef je de gegevens door

Je  moet de gegevens insturen als je de aangifte inkomstenbelasting doet over het jaar waarin je de overeenkomst afsloot.

Heb je uitstel voor de aangifte dan moet je de gegevens insturen uiterlijk voor 31 december van het jaar na het jaar waarin je de (hypothecaire) lening hebt afgesloten.

Voorbeeld:

Je hebt in 2013 een lening afgesloten. Dan stuurt je de gegevens op als je aangifte doet over 2013. Hebt je uitstel voor het doen van aangifte en hoeft je pas in 2015 aangifte te doen? Dan moet je de gegevens uiterlijk 31 december 2014 hebben opgestuurd.

Als er tijdens de looptijd van de lening eigen woning iets wijzigt in de gegevens die je hebt ingestuurd, dan geef je dat door binnen een maand na het einde van het kalenderjaar waarin de wijziging plaatsvond.

Heb je nog vragen hierover neem dan gerust contact op met Jaap Boon of Frank Deelissen.