Extra voorwaarden sinds 1 januari 2014 voor Goede Doel instellingen (ANBI)

Extra voorwaarden sinds 1 januari 2014 voor Goede Doel instellingen (ANBI)

Per 1 januari 2014 heeft de belastingdienst extra voorwaarden gesteld om geaccepteerd
te worden of te blijven als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Wanneer een instelling geaccepteerd is als ANBI dan heeft dat een aantal
belastingvoordelen:

 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Als een ANBI zelf schenkingen doet (in het algemene belang) dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Als extra voorwaarde om als ANBI geaccepteerd te worden en/of te blijven, geldt sinds 1 januari 2014 dat de ANBI op de website de volgende gegevens moet publiceren:

 • de naam van de instelling
 • fiscaal nummer (=RSIN-nummer)
 • het post- of bezoekadres van de instelling
 • een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
 • de hoofdlijnen van het beleidsplan
 • de functies van de bestuurders (bijv. voorzitter, penningmeester en secretaris).
 • de namen van de bestuurders.
 • het beloningsbeleid.
 • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
 • een financiële verantwoording.

Om door de belastingdienst geaccepteerd (‘gerangschikt’) te worden als ANBI moet de instelling bovendien voldoen aan alle volgende voorwaarden:

 • De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang.
 • De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
 • De instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 • De bestuurders of beleidsbepalers van uw instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
 • De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 • De instelling heeft een actueel beleidsplan.
 • De instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
 • Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
 • De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.

De meeste van deze laatste voorwaarden moeten ook zijn opgenomen in de Statuten van de vereniging of stichting. Mocht dat nog niet het geval zijn dan dient de instelling de statuten daarop aan te passen.

Mocht u nog meer vragen hebben over de ANBI-voorwaarden neem dan gerust contact op met
Jaap Boon.