Dubbel jubelen door kruislings te schenken

Dubbel jubelen door kruislings te schenken

De mogelijkheid om voor de eigen woning te schenken haalde laatst De Telegraaf onder de kop
“Rijke ouders omzeilen belasting met truc”. In het blad ‘Arts en Auto’ stond namelijk een opvallende advertentie met een oproep aan mensen die nogmaals een ‘jubelton’ wilde schenken.

Jubelton

Sinds de crisisjaren is het mogelijk om (eenmalig) circa euro 100.000,– belastingvrij te schenken (voor 2019 is dat inmiddels maximaal euro 102.010,–). Die schenking is onder de voorwaarde dat de ontvanger van de schenking (‘de begiftigde’) tussen 18 en 40 jaar oud is en die schenking voor de eigen woning wordt gebruikt. Dat kan bijvoorbeeld zijn voor de aankoop van de woning, aflossing op de hypotheek of verbouwing van de woning. De schenking wordt ook wel de “jubelton” genoemd.

Eenmalig?

In de belastingregeling is opgenomen dat de schenker eenmalig belastingvrij de jubelton mag schenken. Meestal wordt die jubelton door ouder(s) aan een kind geschonken. Wordt er later door die ouders weer een ton aan dat kind geschonken dan is die schenking belast en zal er euro 10.000 aan schenkbelasting betaald moeten worden. Krijgt dat kind een ton geschonken van een suikeroom dan is die schenking niet belast, want dan gaat het om een andere schenker.

Truc

In het blad ‘Arts en Auto’ stond een opvallende advertentie om deze belastingafdracht te omzeilen.
„Heeft u uw kind/familielid al belastingvrij geschonken voor de aankoop van een eigen woning en zou u dit nog een keer willen doen? Wij schenken uw kind/familielid en u de onze. Uiteraard via een notaris.” De opzet van deze truc is dus als volgt: De ouders van kind A schenken aan B onder de voorwaarde dat de ouders van kind B ook schenken aan A. Op die manier krijgen A en B een schenking van iemand anders dan hun eigen ouders en zou die nieuwe schenking ook weer onder de jubelton vrijstelling vallen.

Werkt deze truc wel?

Dat is zeer de vraag. In de belastingregeling is namelijk vastgelegd dat een jubelton-schenking onvoorwaardelijk moet zijn. Bij deze truc is wel een voorwaarde opgenomen:
De ouders van A doen alleen een schenking aan B, als de ouders van B een schenking doen aan A.
Verder heeft de Belastingdienst ook aangekondigd extra te controleren om dit soort constructies te vermijden.

Tot slot is het ook zeer de vraag of een notaris aan een dergelijke schenking zou meewerken, omdat de ouders van A niet de intentie hebben om (uiteindelijk) iets aan B te schenken, maar dit in feite alleen doen om te zorgen dat hun kind A (uiteindelijk) een extra belastingvrije schenking krijgt. Ook als het juridisch mogelijk zou zijn, is het naar mijn mening over het randje om aan deze truc mee te werken.