Geeft een WhatsApp bericht een geldige aanvaarding van de verkoop van een woning?

Geeft een WhatsApp bericht een geldige aanvaarding van de verkoop van een woning?

Geeft een WhatsApp bericht een geldige aanvaarding van de verkoop van een woning?

Begin 2018 verkoopt een verkoper zijn woning aan een koper. Op 25 februari 2018 zijn ze het eens geworden over de koopprijs en op 3 maart stuurt verkoper een e-mail aan koper met als bijlage een concept koopovereenkomst. Koper past wat zaken aan in de koopovereenkomst en stuurt die ondertekend aan de verkoper per e-mail. Een dag later stuurt koper een WhatsApp aan verkoper: “Hallo verkoper, hebben jullie de overeenkomst gelezen en getekend? Of hebben jullie nog vragen? Groet, koper.” Hierop antwoordt verkoper: “Haha ongeduldige. Hij is gelezen en prima volgens wat we hebben besproken opgetekend. Morgen heb jij hem in bezit met onze handtekening.”
Koper ontvangt echter geen getekende koopovereenkomst. Op 9 maart 2018 belt verkoper met koper en bericht hem dat de woning niet meer wordt verkocht. Op 1 mei 2018 vindt de verkoper een huurder voor de woning. De koper laat het er niet bij zitten en legt beslag op de woning en vordert bij de rechter dat de woning aan hem wordt overgedragen.
De Rechtbank Limburg moet de vraag beantwoorden of in deze zaak met het WhatsApp-bericht van de verkoper sprake is van een schriftelijke koopovereenkomst. De rechtbank geeft de koper in de zaak ongelijk:
  1. Het WhatsApp-bericht is geen aanvaarding van de koopovereenkomst, maar alleen een toezegging dat de verkoper de koopovereenkomst zal ondertekenen.
  2. Met het Whatsapp-bericht is niet voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste van artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek, omdat de koopovereenkomst niet door de verkoper is getekend.
Schriftelijkheid vereiste bij een koopovereenkomst van een woning
Artikel 7: 2 Burgerlijk Wetboek vereist voor de verkoop van een woning aan een particuliere koper een tussen de partijen opgemaakte schriftelijke akte. De wet geeft verdere uitleg dat hiermee wordt bedoeld dat er één document (koopovereenkomst) wordt opgemaakt en dat het document door de verkoper én koper wordt getekend. Dus een door de koper getekende koopovereenkomst en een brief of e-mail van de verkoper dat die akkoord is met de inhoud van de koopovereenkomst is dus niet voldoende.
Digitaal ondertekenen van documenten
Moet een koopovereenkomst altijd op papier worden opgemaakt en met (natte) handtekeningen worden voorzien? Nee, het is ook mogelijk om een koopovereenkomst digitaal op te maken en met digitale handtekeningen te ondertekenen.
Er gelden voor de verkoop van een woning wel een aantal extra voorwaarden om te gelden als schriftelijk getekend document: de overeenkomst moet raadpleegbaar zijn door partijen en de authenticiteit (de ”echtheid”), het moment van totstandkoming en de identiteit van de partijen moeten met voldoende zekerheid kunnen worden vastgesteld.
WhatsApp bevestiging onvoldoende
Door deze uitspraak is duidelijk gemaakt dat een WhatsApp-bericht onvoldoende is voor het sluiten van een overeenkomst, wanneer de wet voor het sluiten een getekende schriftelijke akte vereist.