UBO-register per januari 2020

UBO-register per januari 2020

Een wetsvoorstel dat momenteel in behandeling is bij de Tweede Kamer, is van groot belang voor eigenaren en bestuurders van vennootschappen, verenigingen en stichtingen. Het gaat om het wetsvoorstel UBO-register, dat per januari 2020 in werking zal treden. Dit wetsvoorstel is ontstaan om witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen, en komt voort uit een Europese richtlijn (de 4e anti-witwasrichtlijn).
UBO-register
Het UBO-register geeft informatie over de uiteindelijke belanghebbende (ultimate beneficial owners). Dat zijn de personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een vennootschap (B.V., N.V., VOF, maatschap) of een (andere) rechtspersoon (bijv. vereniging (gewone vereniging of een coöperatieve vereniging) of stichting) of ander eigendomsstructuren zoals trusts.
Het kan namelijk zijn dat een vennootschap zelf weer eigendom is van een andere vennootschap (een houdster-vennootschap ofwel “holding”) of dat er zelfs nog meer vennootschappen daarboven zitten (een hele “groep”). Het UBO-register geeft aan welke persoon uiteindelijk het eigendom heeft van die vennootschap(pen) of het daarbij voor het zeggen heeft.
Het UBO-register zal alleen eigenaren registreren die meer dan 25% eigendom hebben.
Als er geen eigenaren zijn die meer dan 25% eigendom hebben (bijv. 5 eigenaren met ieder 20% eigendom) dan moet in het UBO-register worden geregistreerd personen die zeggenschap hebben bijv. een hoger leidinggevende, een statutair bestuurder of een van de vennoten.
De Kamer van Koophandel zal het digitale UBO-register bijgehouden en voorzien van informatie die afkomstig is van de vennootschappen en rechtspersonen zelf.
Belangrijke delen van het UBO-register zullen voor iedereen toegankelijk worden gemaakt.
Dit sluit aan bij het doel van het UBO-register dat witwassen en financiering van terrorisme wordt tegen gegaan door transparantie te geven over wie de uiteindelijke belanghebbende achter een vennootschap is.
Die openbaarheid heeft veel bezorgde reacties gegeven, omdat veel privacy-gevoelige informatie heel makkelijk toegankelijk zal worden. Naast het feit dat veel eigenaren niet zomaar openbaar willen maken van welke vennootschappen ze eigenaar zijn, is er door de bekendmaking van die eigenaren een aanzienlijk groter risico op fraude, ontvoering, chantage, geweld of intimidatie van/tegen die personen.
Ook de goede doelen-sector vreest door de komst van het UBO-register, dat bestuurders vanwege die privacy-gevaren, terug zullen schrikken om nog actief deel te nemen in familiestichtingen of privé fondsen.
Voor bescherming van de privacy en persoonlijke levenssfeer van de UBO’s worden waarborgen opgesteld, maar het is de vraag of die bescherming voldoende zal zijn.
Als reactie op deze regelgeving is er een duidelijke beweging van die eigenaren om hun privacy op andere manier af te schermen door het tussen plaatsen van stichtingen en andere entiteiten.
Als u meer wilt weten over het UBO-register, dan kunt u contact opnemen voor een vrijblijvend advies.