Energielabel verplicht voor alle gebouwen?

Energielabel verplicht voor alle gebouwen?

Energielabel verplicht

Sinds 1 januari 2015 zijn er nieuwe regels ingegaan voor het energielabel voor gebouwen.

Alle eigenaren die een woning of een ander gebouw verkopen of verhuren, zijn nu verplicht om bij de verkoop of verhuur een definitief energielabel te overhandigen aan de koper of huurder. Ook bij oplevering van nieuwbouw is het energielabel verplicht.

Begin dit jaar is aan alle woningeigenaren een voorlopig energielabel toegezonden.

De woningeigenaar kan dit voorlopige energielabel via DigiD omzetten in een definitief energielabel via de website www.energielabelvoorwoningen.nl

Wat als er geen energielabel is?

Als u bij de verkoop, verhuur of oplevering geen definitief energielabel heeft overhandigd riskeert u een boete. Vanaf 1 januari 2015 gaat de overheid hierop controleren.

Voor woningen kan de boete oplopen tot maximaal € 405,00. (Voor bijvoorbeeld kantoren kan deze oplopen tot maximaal € 20.250,00).

Bijzondere gevallen

Omdat de nieuwe regeling sinds kort is ingevoerd, zijn sommige gevallen nog onduidelijk: Moet er bijvoorbeeld voor een schenking van een woning een energielabel zijn? En hoe te handelen als erfgenamen een woning van de overledene verkopen of bijvoorbeeld een BV of stichting een bedrijfspand verkoopt?

Verplicht voor alle gebouwen?

Het energielabel is verplicht voor alle gebouwen, met uitzondering van:

  • gebouwen waarvoor geen energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen (zoals schuren en garages);
  • beschermde monumenten (volgens de Monumentenwet 1988 of volgens een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening);
  • gebouwen die worden gebruikt voor erediensten en religieuze activiteiten (zoals kerken en moskeeën);
  • gebouwen die bestemd zijn om te worden gebruikt voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen en goederen, of voor agrarische doeleinden (zoals fabriekshallen);
  • gebouwen die ten hoogste 2 jaar worden gebruikt (tijdelijke bouwwerken zoals bouwketen, noodwinkels, noodlokalen bij scholen of directie- en schaftlokalen op bouwplaatsen);
  • voor bewoning bestemde gebouwen die minder dan vier maanden per jaar worden gebruikt, en met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik (zoals recreatiewoningen);
  • woonboten;
  • alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m2.

Voor meer infomatie over het energielabel kunt u contact met ons opnemen.