Levenstestament

Levenstestament

Al enige tijd is het mogelijk om een levenstestament op te maken. Zoals de naam al aangeeft is het verschil met een gewoon testament dat je in een levenstestament zaken kunt regelen die al van belang zijn tijdens het leven.

Eigenlijk is een levenstestament een zeer uitgebreide volmacht, waarin verschillende onderwerpen zijn geregeld, op privé, zakelijk en/of medisch gebied. Hierbij kan je onder andere denken aan de volgende onderwerpen om een levenstestament vast te leggen:

Machtiging

Tijdens leven kan je een of meerdere personen aanwijzen om persoonlijke dingen voor je te regelen voor het geval je daartoe zelf -tijdelijk of blijvend- niet meer in staat bent, door bijvoorbeeld (langdurig) verblijf in het buitenland of door een medische situatie waardoor je niet meer in staat bent je wil te bepalen.

Hierbij kan het gaan om met die machtiging regelen van bankzaken of andere financiële zaken, het regelen en indienen van belastingaangiften, afsluiten/opzeggen van verzekeringen, maar ook het verhuren, beheren of verkopen van een woning en het afsluiten/oversluiten van een hypotheek.

Bewind via de rechter

In gevallen waarin je niet meer je wil kan bepalen (bijvoorbeeld door dementie) of om lichamelijke redenen je belangen niet meer goed kan waarnemen, dan kan je vermogen door de rechter onder bewind worden gesteld. Hetzelfde is mogelijk bij langdurige afwezigheid of vermissing. Maar deze gang naar de rechter en de onder-bewindstelling kan je voorkomen, door die zaken tijdig te regelen via een levenstestament.

Zakelijke belangen

Naast het regelen van persoonlijke belangen kan je als ondernemer via een levenstestament alle zakelijke belangen regelen: van het aanstellen van een zaakwaarnemer, het beheren en besturen van een onderneming, het verrichten van zakelijke betalingen en andere zakelijke transacties (tot eventueel vooraf bepaalde limietbedragen), het aannemen en ontslaan van personeel tot zonodig de verkoop van bedrijfsonderdelen. Dit alles om ervoor te zorgen dat je de continuïteit van het bedrijf garandeert.

Vorig jaar heeft de rechter van Hof Arnhem-Leeuwarden nog beslist dat verkoop van een bedrijf met een gewone (algemene) volmacht niet geldig was, omdat in die volmacht niet uitdrukkelijk stond dat met de volmacht kon worden opgetreden als bestuurder van het bedrijf.

Medische beslissingen

Bovendien kun je op het medische terrein het nodige vast te leggen, zoals instructies voor het aanwijzen van een mentor die medische beslissingen kan nemen, de keuze van en omstandigheden bij opname in een verzorg- of verpleegtehuis, en zelfs aanwijzing van een medisch contactpersoon en inzage geven in het medisch dossier.

Ook na opname in een verzorg- of verpleegtehuis zullen vaak diverse zaken geregeld moeten worden, zoals onderbrengen van huisdieren, verdelen van inboedel, verkoop van een woning of opzeggen van de huur.

Aanwijzen van personen

Wanneer je in een levenstestament personen als gemachtigde aanwijst, dan kunnen dit bijvoorbeeld je partner, meerderjarige kinderen, andere familieleden of goede bekenden zijn, of een combinatie van personen. Bovendien kunnen adviseurs hierbij een rol spelen, als gemachtigde of als toezichthouder aan wie verantwoording moet worden afgelegd. Het belangrijkste bij de aanwijzing van deze personen is dat er veel vertrouwen is dat deze personen je belangen goed waarnemen.

Meer weten over een Levenstestament? Neem dan gerust contact op.