Gemeenschap van goederen niet langer standaard (I)

Gemeenschap van goederen niet langer standaard (I)

Nieuwe wet

Eind maart is een nieuwe wet Beperking gemeenschap van goederen door de Eerste Kamer aangenomen.

Die wet zal in werking treden per 1 januari 2018 en wijzigt de wettelijke regels voor mensen die na die datum gaan trouwen. Nu is het nog zo dat wanneer je trouwt zonder vooraf huwelijkse voorwaarden te maken, dat er géén privé vermogen is, zodat alle bezittingen en schulden van de echtgenoten gezamenlijke bezittingen en schulden zijn.

De nieuwe wet Beperking gemeenschap van goederen komt er kort gezegd op neer dat, wat de echtgenoten vóór het huwelijk privé hebben privé blijft en dat wat ze vanaf de huwelijksdatum verkrijgen gezamenlijk wordt. De gedachte daarbij is dat wat tijdens het huwelijk wordt opgebouwd, bij het einde van het huwelijk samen wordt gedeeld.

Goede administratie bijhouden

Heeft een van de echtgenote dus vóór het huwelijk een privé woning met privé hypotheek-schuld dan blijft dat zo na het trouwen. Dat betekent wel dat de echtgenoten tijdens het huwelijk een goede administratie moeten gaan bijhouden wat hun privé vermogen en wat hun gezamenlijk vermogen is.

Het administreren van het privé vermogen en het gezamenlijk vermogen, is nog goed te doen, wanneer die vermogens goed gescheiden worden gehouden van elkaar, bijv. op aparte bankrekeningen. Het wordt al weer veel moeilijker te administreren als er vervolgens privé vermogen wordt geïnvesteerd in de verkrijging van gezamenlijk vermogen (bijv. aankoop van een gezamenlijke woning of aflossing van een gezamenlijke hypotheek). Dan moet je goed de investeringen bijhouden en los daarvan de waardestijgingen of waardedalingen van dat vermogen.

Wanneer toch verstandig huwelijkse voorwaarden te maken?

Hoewel de nieuwe wet zorgt dat privé bezit verkregen vóór het huwelijk privé blijft, is het voor bijv. ondernemers toch verstandig om te blijven trouwen onder huwelijkse voorwaarden.

Als de ondernemer namelijk tijdens het huwelijk een nieuwe onderneming start, dan zal die onderneming door de nieuwe wet gezamenlijk vermogen worden (ook al staat de onderneming bij de KVK op naam van één van de echtgenoten).

Ook zullen financieringen en/of andere schulden die de ondernemer tijdens het huwelijk aangaat door de nieuwe wet (in principe) gezamenlijke schulden zijn en dus nog steeds verhaalbaar zijn op het vermogen van de beide echtgenoten.

Hetzelfde geldt in principe ook voor andere bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk worden verkregen, maar die privé moeten blijven.

Meer in de volgende column

In mijn volgende column zal ik meer uitleggen over de gevolgen van de nieuwe wet voor schenkingen en erfenissen.

Voor meer informatie over de nieuwe wet Beperking gemeenschap van goederen kun je contact opnemen voor een vrijblijvend advies.