Huwelijkse voorwaarden niet standaard in de wet opgenomen

Huwelijkse voorwaarden niet standaard in de wet opgenomen

Nieuwe wet
Sinds 1 januari 2018 is een nieuwe wet over huwelijken in werking getreden. In die wet wordt een beperkte gemeenschap van goederen geregeld.
Huwelijkse voorwaarden niet standaard in de wet
Afgelopen week las ik in een paar nieuwsoverzichten over veranderingen in het nieuwe jaar: “Per 1 januari 2018 zijn huwelijkse voorwaarden standaard in de wet opgenomen”. Maar dat is onjuist.
Wat wel klopt is dat voor mensen die ná 1 januari 2018 trouwen, in de nieuwe wet is geregeld dat wat al privé was, privé blijft en wat zij tijdens het huwelijk krijgen in principe gezamenlijk vermogen is.
Maar koop je dus onder de nieuwe wet tijdens het huwelijk op één naam een woning of start je op één naam een onderneming, dan wordt die woning of die onderneming (toch) gewoon gezamenlijk vermogen. En maakt een van de echtgenoten tijdens het huwelijk schulden, dan zijn dat gezamenlijke schulden.
Ik denk dat de meeste mensen bij “huwelijkse voorwaarden in de wet” toch een beeld hebben dat die bezitten of schulden (verkregen op één naam) toch privé blijven, maar onder de nieuwe wet pakt dat dus anders uit.
Gezamenlijke aankoop woning (door samenwoners)
Bij aankoop van een nieuwe woning wordt meestal vastgelegd dat het eigendom van de woning 50% / 50% van de partners is. In sommige gevallen zijn die percentages anders, wanneer bijv. een van de partners meer eigen geld inbrengt voor de aankoop dan de andere partner. In enkele gevallen zie ik zelfs 99% / 1% eigendomsverdeling.
Stel dat die samenwoners later onder de nieuwe wet gaan trouwen, dan gebeurt iets vreemds.
Ondanks de 99% / 1% eigendomsverdeling van de woning, wordt de woning gezien als gezamenlijk vermogen en gaat de woning behoren tot de beperkte gemeenschap van goederen. Dat heeft toch gevolg dat de echtgenoot die de woning voor 1% op naam heeft staan, vanaf het huwelijk recht heeft op 50% van de waarde van de woning.
Hetzelfde kan gebeuren wanneer de samenwoners voor de woning wel een 50% / 50% eigendomsverdeling hebben, maar de ene partner bijv. euro 50.000 aan eigen geld heeft ingebracht en de ander partner bijv. maar euro 1.000 heeft ingebracht. Vanaf het huwelijk hebben beide echtgenoten recht op euro 25.500.
Om deze gevolgen te voorkomen, dan zullen die samenwoners voor hun huwelijk via de notaris huwelijkse voorwaarden moeten opmaken.
Voor meer informatie over deze nieuwe wet en over huwelijkse voorwaarden kun je contact opnemen.