Ondernemers, denk nog steeds aan het maken van huwelijkse voorwaarden

Ondernemers, denk nog steeds aan het maken van huwelijkse voorwaarden

Nieuwe wet

Per 1 januari 2018 treedt een nieuwe wet over huwelijk in werking. Ik hoor wel eens iemand zeggen dat daardoor huwelijkse voorwaarden in de wet geregeld zijn, maar dat klopt niet.

Die nieuwe wet komt er kort gezegd op neer dat, wat de echtgenoten vóór het huwelijk privé hebben privé blijft, maar wat ze vanaf de huwelijksdatum (aan bezittingen en schulden) verkrijgen gezamenlijk zal worden. De gedachte daarbij is dat wat tijdens het huwelijk wordt opgebouwd, bij het einde van het huwelijk samen wordt gedeeld.

Waarom is het voor ondernemers toch verstandig om huwelijkse voorwaarden te maken?
Als je er voor wilt zorgen dat bezittingen en schulden die tijdens het huwelijks worden verkregen ook privé blijven, dan zal je dat toch in huwelijkse voorwaarden moeten regelen.
Start je tijdens het huwelijk een (nieuwe) onderneming, dan zal die (nieuwe) onderneming (in principe) gezamenlijk vermogen worden, als er vooraf geen huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt.
Dat betekent het volgende:
  • Ontstaan er ondernemersschulden die door de schuldeisers kunnen worden verhaald op de ondernemer (in privé) dan kunnen zij zich ook verhalen op het gezamenlijke vermogen van de beide echtgenoten;
  • Zien de echtgenoten die onderneming echt als onderneming van één van beiden en is de waardeontwikkeling van de onderneming ontstaan door de inspanningen van die ene echtgenoot, dan zal bij een echtscheiding de andere echtgenoot (toch) recht hebben op de helft van de waarde van die onderneming.
Onderneming gestart vóór het huwelijks is in feite ook niet altijd privé
In de nieuwe wet is de hoofdregel dat de onderneming die vóór het huwelijk al privé was of uit een erfenis of door schenking is verkregen, vervolgens tijdens het huwelijk ook privé blijft.
Vervolgens zegt de wet dat de ondernemer die tijdens het huwelijk in die privé-onderneming winsten opbouwt, die huwelijkse winsten (toch) voor 50% met de andere echtgenoot moet delen. Is de privé-onderneming kort vóór het huwelijk gestart, en is er dus nog maar weinig vermogen in opgebouwd, dan zal de ondernemer dus 50% van de gehele waarde van de privé-onderneming met de andere echtgenoot moeten delen.
Als die gevolgen niet gewenst zijn, dan zullen de echtgenoten voor de start van de onderneming (als nog) huwelijkse voorwaarden moeten opmaken.
Voor meer informatie over deze nieuwe wet en over huwelijkse voorwaarden kun je contact opnemen.