Samenlevingscontract en geregistreerd partnerschap. Let op de verschillen

Samenlevingscontract en geregistreerd partnerschap. Let op de verschillen

Als ik cliënten vraag wat voor relatie ze hebben worden samenwonen met samenlevingscontract en met een geregistreerd partnerschap regelmatig door elkaar gehaald. Let op, er zijn wel een aantal grote verschillen tussen beide.
Samenlevingscontract
Wanneer je samenwoont met een samenlevingscontract dan is je huwelijkse staat: ongehuwd. In het notariële samenlevingscontract kunnen wel verschillende zaken worden vastgelegd, die zonder zo’n contract voor samenwonende partners niet in de wet zijn geregeld.
Een van de belangrijkste daarvan is het erfrecht: Samenwonende partners zijn volgens de wet geen erfgenamen van elkaar. Heb je samen een woning gekocht en één van de partners overlijdt, dan gaat de helft van de woning naar de familie van die partner. In het samenlevingscontract kan je een clausule (“verblijvensbeding”) toevoegen, waardoor zaken die gezamenlijk eigendom zijn (zoals de woning, rekeningen en inboedel, die gezamenlijk zijn) bij overlijden naar de partner over gaan. Verder zal door het maken van een notarieel samenlevingscontract, die verkrijging door de partner (meestal) vrij zijn van erfbelasting.
Verder is belangrijk een aanwijzing van de partner voor het partnerpensioen. Hierdoor wordt bij eerder overlijden 70% van het opgebouwd ouderdomspensioen aan zijn/haar partner uitgekeerd. De meeste pensioeninstanties vragen daarvoor een aanwijzing in een notarieel samenlevingscontract.
Geregistreerd partnerschap
Anders dan samenwonen met samenlevingscontract, wordt een geregistreerd partnerschap, net als bij een huwelijk, aangegaan door elkaar het ja-woord te geven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Veel van de gevolgen zijn bij het geregistreerd partnerschap ook precies hetzelfde als bij een huwelijk.
Er ontstaat een beperkte gemeenschap van goederen, zodat in principe alles dat je tijdens het geregistreerd partnerschap verkrijgt automatisch gezamenlijk eigendom wordt. Wil je dat niet dan zal je vooraf bij de notaris “partnerschapsvoorwaarden” moeten afsluiten.
Wil je het geregistreerd partnerschap beëindigen dan heb je een advocaat of notaris nodig. Als je kinderen hebt dan moet het eerst langs de rechter voor goedkeuring op het ouderschapsplan. Bovendien heeft een geregistreerd partner recht op partner-alimentatie.
Voor het erfrecht geldt dat geregistreerd partners wel volgens de wet elkaars erfgenamen zijn. Zijn er bij het overlijden kinderen dan zal het bezit eerst gaan naar de langstlevende geregistreerd partner.
Geen opstapje naar huwelijk
Tot slot nog een ander misverstand: Het geregistreerd partnerschap is niet bedoeld als opstapje naar het huwelijk. Wil je een afgesloten geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk dan is dat puur een balie-handeling. Ik heb zelfs een keer voor een stel hun geregistreerd partnerschap officieel laten ontbinden, zodat ze voor hun huwelijk wel weer de ambtenaar van de burgerlijke stand, getuigen en waarschijnlijk taart en feest konden regelen.
Voor meer informatie over samenleving(scontract), huwelijk(svoorwaarden) of geregistreerd partnerschap(svoorwaarden) kun je contact opnemen voor advies.