Kan je vertegenwoordiging door een bestuurder beperken?

Kan je vertegenwoordiging door een bestuurder beperken?

Wanneer een rechtspersoon (bijv. een vereniging, stichting, B.V.of N.V.) contracten sluit dan zullen er altijd personen moeten zijn die voor die rechtspersoon het contract ondertekenen. Dat ondertekenen zal meestal gebeuren door een bestuurder die officieel is aangewezen om de rechtspersoon te vertegenwoordigen.
Tekeningsbevoegdheid
Kan die bestuurder worden beperkt in de gevallen waarin hij/zij de rechtspersoon mag vertegenwoordigen? Een verzoek dat ik als notaris vaak krijg bij oprichting van een B.V. is om een bepaalde persoon tot bestuurder te benoemen, waarbij hij/zij alleen bevoegd is om te tekenen tot een bepaald bedrag (bijv. tot € 10.000).
De wet geeft aan dat de bevoegdheid van een bestuurder om een rechtspersoon te vertegenwoordigen onbeperkt en onvoorwaardelijk is. Dat betekent dus dat je de bevoegdheid van die bestuurder niet zomaar kan beperken tot een bepaald bedrag.
Wat volgens de wet wel als beperking is toegestaan, is om in de statuten op te nemen dat een bestuurder alleen bevoegd is te handelen wanneer hij/zij samen met een andere bestuurder optreedt (2 handtekeningen-systeem).
Goedkeuringsclausule
In statuten zie je ook regelmatig staan dat het bestuurder voor bepaalde besluiten de goedkeuring nodig heeft van een ander orgaan (bijv. de algemene vergadering van aandeelhouders). Afgelopen jaar speelde een rechtszaak waarin die goedkeuring door het bestuur niet aan de aandeelhouders was gevraagd.
Aan het Hof Arnhem werd in die rechtszaak gevraagd of het bestuur bevoegd was te handelen zonder die goedkeuring. De uitkomst van die rechtszaak was dat het bestuur, ondanks het ontbreken van die goedkeuring, wel bevoegd was te handelen met andere partijen (bijv. contractspartijen). Die partijen hoeven dus niet de statuten te controleren of daar wellicht zo’n goedkeuringsclausule in staat.
Het handelen van een bestuurder zonder goedkeuring kan overigens wel gevolgen hebben voor die bestuurder. Als door het handelen schade ontstaat dan zou dat wel binnen de organisatie tot aansprakelijkheid van die bestuurder kunnen leiden, aangezien die goedkeuring wel intern doorwerkt.
Vereniging of stichting
Bij het handelen van een bestuurder van een vereniging of stichting moet extra worden opgelet. In de wet is namelijk opgenomen dat wanneer handelen te maken heeft met aankoop of verkoop van onroerend goed van die vereniging of stichting, het afsluiten van een hypotheek of het namens die vereniging of stichting borg staan voor een ander of hoofdelijk medeschuldenaar worden, dat handelen alleen kan wanneer in de statuten van die vereniging of stichting uitdrukkelijk staat vermeld dat het bestuur daartoe bevoegd is.
Zijn die bepalingen niet in de statuten opgenomen dan heeft de bestuurder niet bevoegd gehandeld. Aangezien deze beperking in de wet is opgenomen, kan deze beperking ook worden ingeroepen tegenover anderen zoals contractspartijen.Als je meer wilt weten over vertegenwoordigingsbevoegdheid dan kun je contact met ons opnemen.