Laatste partner van James Brown is niet zijn erfgename

Laatste partner van James Brown is niet zijn erfgename

Na 16 jaar procederen heeft het Hoger Gerechtshof van de Staat South Carolina (Verenigde Staten) een einde gemaakte aan het juridische geschil tussen erfgenamen van de op 25 december 2006 overleden soul- en funk-legende James Brown.

In die procedure probeerde de laatste partner van James Brown: Tommie Rae Hynie het testament van “The Godfather of Soul” te vernietigen op grond van het feit dat Tommie Rae zijn laatste echtgenote zou zijn. Daarmee zou zij recht krijgen op een groot deel van zijn nalatenschap, met ondermeer de muziekrechten tot meer dan 1.200van zijn muziekstukken.

Brown trouwde in 2001 met Hynie onder het maken van huwelijkse voorwaarden waarbij zij ook voor de toekomst afstand deed van het recht op zijn nalatenschap. Bij het sluiten van het huwelijk verklaarde Hynie op zij dat moment ongehuwd was.

Twee jaar later ontdekte Brown dat Hynie op het moment van hun huwelijk nog gehuwd was met een ander. Toen dat nieuws uitlekte startte Hynie een procedure om haar eerdere huwelijk nietig te verklaren. Daarbij stelde zij dat haar eerste echtgenoot al met 3 andere vrouwen was getrouwd.

Uiteindelijk werd in 2004 het huwelijk tussen Hynie en haar eerste echtgenote nietig verklaard. In de tussentijd was Brown zelf een procedure gestart om zijn huwelijk met Hynie te vernietigen. Uiteindelijk heeft hij die procedure niet doorgezet, waarbij Brown en Hynie tot zijn dood een knipperlicht relatie behielden.

Na het overlijden van Brown spande Hyne in een procedure aan tegen de erfgenamen van Brown om zijn testament uit 2000 nietig te verklaren, vanwege haar positie als echtgenote van Brown. In een uitspraak uit 2014 werd zij door de Rechtbank in het gelijkgesteld. De Rechtbank oordeelde dat door de latere nietig verklaring van haar eerste huwelijk, er geen belemmeringen waren voor een geldig huwelijk met Brown. In 2018 kwam de rechter in hoger beroep tot een zelfde oordeel.

Het Hoger Gerechtshof kwam uiteindelijk op 17 juni 2020 tot een andere conclusie door te oordelen dat vast stond dat Hynie op het moment van haar huwelijk met Brown gehuwd was met een ander, wat tot gevolg had dat hun huwelijk van het begin af aan een nietig huwelijk was.

Door dit oordeel vervielen ook haar gronden om het laatste testament van James Brown te vernietigen. Daarmee werd de weg vrijgemaakt om als rechtmatige erfgenamen vast te stellen: zijn 9 kinderen en een fonds om kansarme scholieren en studenten uit South Carolina en Georgia te financieren.

Zou deze procedure naar Nederlands recht zijn gevoerd, dan denk ik dat het huwelijk tussen Brown en Hynie waarschijnlijk wèl geldig zou zijn verklaard. Naar Nederlands recht heeft een nietigverklaring terugwerkende kracht. Het huwelijk tussen Hynie en haar eerste echtgenoot zou dan worden beschouwd alsof het nooit zou hebben bestaan. Dat zou dan betekenen dat bij het aangaan van het tweede huwelijk van Hynie met Brown, zij (achteraf gezien) ongehuwd zou zijn geweest.

Als je meer wilt weten over huwelijk en nalatenschappen dan kun je contact opnemen.